Aktuellt

Så här långt kom den Stora Kometen

Den 28.2.2019 avslutas vägledningsprojektet Stora Komet. Det har varit tre händelserika år och vi tycker själva att vi åstadkommit en hel del. Nästan tusen personer har varit delaktiga i projektet och utvecklat vägledningen på svenska med oss. Läs slutrapporten här och återkom till webbplatsen alltid då du behöver inspiration & material för karriärvägledning. Webbplatsen kommer att finnas kvar med allt vad den innehåller, men den kommer inte längre att uppdateras. 

Essä om framtidens kompetenser

Vasabladet publicerade nyligen en essä skriven av Dana Björkström-Jung. Essän handlar om framtidens kompetenser och den kan läsas här.

HUPS! för YH 

Stora Komets arbete med att kombinera studieplanering med karriärhantering har pågått i tre år vid Campus Raseborg. Tre årskullar studerande har gått igenom HUPS -processen och hjälpt oss att utveckla den. Nu finns resutatet av arbetet beskrivet i ett läromedel som har getts ut på Novia Publikation och Produktion Serie L: läromedel. Läromedlet kan användas även på andra stadiets utbildningar och den passar bra också till arbetskraftsutbildningar eller i ungdomsverkstäder. Publikationen kan laddas ned här.

 Framtidstält på Axxell -dagen 27.11.2018

Stora Komets framtidstält fanns med på Axxell -dagen i Karis. Vi bjöd på information om 30 sp -leden, d.v.s. smidiga övergångar från 2a till 3e stadiet. Vi mötte studiehandledare, examenshandledare, lärare och studerande från  olika högstadium och Axxells egna studerande. I tältet fick man spela "Labyrintspel" om framtidens yrke och delta i enkäten "Hur ser du på framtiden". Vi förde många intressanta och värdefulla samtal under dagen. 

En kurs i Livshantering; avslappning och stresshantering 2.0

Vi har i projektet utvecklat en kurs i Livshantering; avslappning och stresshantering och prövat på att genomföra den två gånger. Det första genomförandet gjordes som närstudier och det andra som nätstudier.
Projektet har arbetat tillsammans med handledare och stödpersonal från Novia, Ekenäs gymnasium och Raseborgs stad för att ta fram kurskonceptet för enkurs som ger deltagarna färdigheter som behövs för att slappna av och hantera sin stress.

Kursen Livshantering; avslappning och stresshantering består av fyra helheter som består av självreflektion med hjälp av olika övningar, handledning via inlärningsplattformen Moodle, litteraturstudier och en reflekterande portfolio.
Deltagarna i kursen i det senare genomförandet var studerande från Novia och Ekenäs gymnasium. Vi jobbade med denna kurs från 2.11 - 14.12.2018.

Reflektion är en process där deltagaren betraktar och diskuterar/behandlar sina nya (inlärnings)upplevelser/erfarenheter för att kunna konstruera nya sätt att tänka och handla eller nya perspektiv på tidigare kunskap.

Allt det deltagarna gjorde under kursens gång, skulle de reflektera över. Dessa reflektioner, frågeställningar och ahaa-upplevelser skall de dokumentera i ord, bilder, teckningar, video... Formen var fri. Det som var viktigt var reflektionen. Det är viktigt att du börjar jobba med portfolion genast. Du får handledning i portfolioarbetet. Portfolion lämnas in senast den 12.12.2018 kl. 16.00.

Spelreglerna för gruppen var följande:
- det som vi behandlar i gruppen - stannar inom gruppen
- vi jobbar också med kamratvägledningsprinciper, dvs en kamrat kan stöda lika bra som en professionell vägledare - med tystnadsplikt
- alla förväntas delta aktivt under processen och visa medstuderandena omtanke och hänsyn
- du får mest ut av kursen genom att vara aktiv och genom att du följer kursupplägget och tidtabell

Under kursveckorna försåg vi deltagarna med redskap för att undersöka olika sätt att hantera vardagen. Vi behandlade
- teorierna bakom fenomenet stress
- energi- och tidstjuvar
- vila, sömn och återhämtning
- mitt nya jag

Kursen fick mycket virtuella rosor och många tack samt några uppbyggande utvecklingsförslag. Om du vill genomföra en motsvarande kurs finns upplägget sparat på minnepinne som du kan få om du kontaktar studiehandledare Nina Hillo i YH Novia nina.hillo@novia.fi

VALIDERING-VÄGLEDNING-INTEGRATION 24.1.2019

Stora Komet inbjöds till seminariet Validering-Vägledning-Integration på Åland den 24.1.2019. Där fick vi lyssna till vägledningsgurun Leif Andergren från Sverige och ta del av hans resonemang kring vägledning. Han förespråkar ett tydligare ansvar både hos vägledare och hos vägledningssökande. Och att vägledaren alltid skall ta den sökandes potential i beaktande och använda sig av den. Stora Komet deltog också med sitt material och presenterade projektets verktyg och modeller i den panel som hölls mellan olika organisationer. Ca 70 personer deltog och var aktiva i diskussionerna om hur vi bättre skall handleda i framtiden. Utmaningarna är de samma oberoende av aktörer – hur ska vi nå dem som faller emellan och hur kan vi tillsammans skapa bra vägledningstjänster med relevanta metoder baserade på en fast teoretisk grund.