Bioeconomy

Bioeconomy

Research, development and Innovation

The Research, Sevelopment and innovation, RDI, at Novia University of Applied Sciences  support a genuine joint effort between the UAS and the regional businesses and industries. 

Our research and development activity is developed as a part of the Finnish innovation system through strategically chosen, long-term partners.  

Active projects

Our activities include research and development projects, services, investigations and consultant tasks. The research projects include national and international collaboration projects with Åbo Akademi University and other Universities/ Universities of Applied Sciences in Finland and abroad.

 Our ongoing projects are listed under our  five focus areas. 

Bioeconomy


Bioekonomi i Västnyland II
Evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar - Akademiforskarens forskarteam
Kustens mat
Responser hos djurplankton på havsförsurning och uppvärmning i den marina miljön
Smart Marina - Contemporary harbours with soft energy technology
St. Olav Waterway
Stora Komet - Vägledningsprojektet på svenska i Nyland
Vår Nylandsbygd- Meidän Uuusimaaseutu - Informationsprojekt för det nyländska landsbygdsprogrammet 

Maritime Simulation


ASTP - Arctic Simulator Training Program
ChemSAR - Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents
Meri-Erko - Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)
STM Validation Project - Sea Traffic Management (STM) Validation Project
WINMOS 2.0 - Winter Navigation Motorways of the Sea II, WINMOS II
IRM- Tool Innovation Resource Moderating Tool 

Sustainable Energy Technology


BBI - Bothnia Business Innovation - Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och a

Circular Economy - A Game Changer for the Wood Building Industry
Energiatehokas asuinalue
FOM - Future Operations & Mainatenance
Gas CoE, Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen
INDUSTRY NORDIC - Towards Nordic Industrial Scale Manufaturing of Non-Wood Forest Products
Infra-Botnia
IoT i Energisystem (ERUF)
N-EEC - North-European Energy Cluster
NP-balans - Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar
PRECIKEM II - Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hå
Smidiga övergångar i Svenskfinland
Technobothnia IoT Testing and Learning Hub - TB IoT
Technobothnia Service Concepts (ERUF)
TransAlgae
Uutta avointa energiaa
Wet Grain in Package
Wind CoE - "Nordic Wind Energy Center" 

Health and welfare


BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali (UKM)
Där nöden är störst - diakoni på svenska - (Svenska församlingarna i Helsingfors)
E-clubbing - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)
Expert Caregiver FAS1 - (EU-LEADER)
Leva och Lära - Oppia ikä kaikki - Live and Learn (EU-LEADER)
Morgondagens skärgårdskvinnor - (Nordiska skärgårdssamarbetet)
Palliatiivinen hoitotyö ja lääketieteellinen koulutus - UKM
SEMPRE - Social Empowerment in Rural Areas (EU-BSR) - Social Empowerment in Rural Areas
SOTE-PEDA 24/7 - (UKM)
Vaccination - Information om vaccination (Aktia och Otto Malm) - Information om vaccination
Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen kehittäminen ja arviointi - (UKM) 

Culture and Entrepreneurship


Archipelago Business Development
Den digitala bron
Framtidens fotografiska utbildning
FöreningsKICK
FöreningsKICK Kvarken -en förplanering
Integration och entreprenörskap
NY musikteater
Qvarken Game Industry 

Other projects


Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten
BOSS - From Borders to Shared Space