Guide för cirkulär omställning har publicerats

29.6.2023
Konst, kultur och entreprenörsskap Hållbarhet
Fotograf Azra Arnautovic Helbild aa7cacf7

Regionutvecklingsbolaget Concordia och yrkeshögskolorna Novia och Centria har skapat en guide för att underlätta för företag som vill göra en cirkulär omställning. Guiden ger läsare konkreta tips och exempel på företag som med hjälp av cirkulära design principer lyckats skapat förutsättningar för att möta framtidens krav, men som också minskat sitt koldioxidavtryck och anammat ett nytt tankesätt.

Guiden ”Decide! Så kommer du i gång med cirkulärt tänk” består av tre teman som kan användas var för sig eller som en helhet: 

  • Cirkulär design
  • Cirkulära affärsmodeller
  • Hållbar produktutveckling

Guiden finns på tre språk och hittas via Concordias hemsida.