Värderingar

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerandena i centrum
  • Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet
  • Vi utvecklas ständigt i våra arbetsuppgifter
  • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen
  • Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling
  • Vi är lyhörda för arbetslivets behov
  •  Vi bedriver verksamheten så att den långsiktigt står på en stabil ekonomisk grund.