Vision, uppgift och profil

Vision

Novia är en attraktiv högskola och en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. Inom våra strategiska fokusområden är vi ledande i landet och internationellt erkända.
 

Yrkeshögskolan Novias uppgift

Yrkeshögskolornas uppgift är fastslagen i lag 2003/351, §4 enligt följande enligt följande:

Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter, att stödja individens yrkesutveckling och att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och tar hänsyn till näringsstrukturen i regionen samt att bedriva konstnärlig verksamhet. Då yrkeshögskolorna fullgör sina uppgifter ska de främja livslångt lärande.

Utöver de i lag stadgade uppgifterna har Novia en särskild uppgift att inom utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet tillgodose den svensk- och tvåspråkiga kustregionens specifika arbetskrafts- och utvecklingsbehov.

Novia tryggar verksamhetsförutsättningarna för fortsatt högskoleutbildning på svenska i Västra Nyland, Åboland och Österbotten.
 

Profil

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan deltar i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och främjar hållbar utveckling. Högskolan har ett aktivt samarbete i Norden, speciellt inom sina fokusområden.