14.4.2011

Yrkeshögskolan Novias utbildningar lockar studerande

Antalet sökande till Yrkeshögskolan Novia fortsätter att stiga. Sammanlagt sökte 1389 personer till yrkeshögskolans ungdomsutbildning. Gemensam ansökan för unga, vuxna och högre YH avslutades 12.4.

"I år har speciellt antalet ansökningar till utbildning inom mediakultur, barnmorskearbete, sjöfart, musik, hälsovård och skönhetsbranschen varit populära. Det är glädjande att intresset för studier vid Novia växer år efter år", säger studiebyråchef Anita Saaristo.

Resultatet för Novias del är bra, högskolan hade totalt 1389 förstahandssökande till 714 nybörjarplatser. Antalet förstahandssökande ökade med 3,9 % jämfört med år 2010 medan antalet på nationell nivå minskade med 1,45 %.
En liten ökning i antalet förstahandssökande per nybörjarplats kan också noteras inom vuxenutbildning.

Från och med 20.6 postas antagningsbrev till de antagna inom vuxenutbildning och utbildning för högre YH-examen och 1.7 postas brev till de antagna inom ungdomsutbildning. Senast 2.8 skall de antagna meddela om de tar emot sin studieplats.

Ytterligare uppgifter fås av:
Yrkeshögskolan Novia studiebyråchef Anita Saaristo, mobil 044 762 3120
Yrkeshögskolan Novia informationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"