7.1.2019

Yrkeshögskolan Novias medelinsamling framgångsrik

tack2018 03

Yrkeshögskolan Novias medelinsamling var framgångsrik och överträffade klart förväntningarna. Resultatet uppgick till 6,2 miljoner euro. Drygt hälften av donationerna gick till högskolan som helhet. En fjärdedel gick till området social- och hälsovård, medan resten fördelades på naturbruk, teknik, kultur och företagsekonomi.

Landets yrkeshögskolor hade fram till 31.12.2018 möjlighet att bedriva medelinsamling med motfinansiering från staten. Yrkeshögskolan Novias medelinsamling var framgångsrik och överträffade klart förväntningarna, med ett slutsaldo på 6,2 miljoner euro. Kampanjen inleddes i slutet av 2017 och avslutades 31 december 2018.

Av donationerna är drygt hälften avsedda för högskolan som helhet, medan en fjärdedel riktats till området social- och hälsovård. Det område som i förhållande till sin storlek fick mest var naturbruk och miljöområdet.

”Vi gläder oss mycket över den breda uppbackning vi har fått. Donationerna är värdefulla och det är också det stöd som visats för Novia. Jag har haft förmånen att träffa många människor med både visioner och vilja att värna om god utbildning. Vi har stärkt våra nätverk och skapat nya möjligheter för framtida samarbete”, säger Örjan Andersson, rektor och VD på Yrkeshögskolan Novia.

Yrkeshögskolans styrelse kommer att besluta om förvaltningen av det insamlade kapitalet. En del kommer att användas för aktuella utvecklingsbehov, medan en del kommer att fonderas för att generera avkastning som kommer utbildningarna tillgodo under en lång tid framöver.

”Tack vare donationerna kan vi fortsätta att utvecklas som en högklassig och attraktiv högskola samt viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. De insamlade medlen kommer att stöda utvecklingen av undervisningen och möjliggöra långsiktiga satsningar vid högskolan”, konstaterar Andersson.
”Jag vill framföra ett ödmjukt tack till alla som stött oss. Ni har slutit upp för det vi tror på, en bra utbildning och en bra framtid”, avslutar Andersson.

Om Novia
Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan, verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Yrkeshögskolan bidrar med kompetens och kunnande till de regioner där den verkar och har 4000 studerande och cirka 285 medarbetare.

De företag, samfund och privatpersoner som är med och stöder Yrkeshögskolan Novia genom kampanjen ”Stöd framtidens kunnande” finns listade här https://www.novia.fi/donera/donatorer/
Endast de som godkänt publicering är listade.

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"