15.1.2019

Yrkeshögskolan Novia och Lantmäteriverket inleder samarbete

Arvo Kokkonen ja Orjan Andersson red

Målet med samarbetet är att säkra tillgång på lantmäteriingenjörer som kan ge service på svenska.

Avtalet mellan Lantmäteriverket och Yrkeshögskolan Novia undertecknas 15.1.2019 av rektor/VD Örjan Andersson och överdirektör Arvo Kokkonen. Novia och Lantmäteriverket har ingått ett samarbetsavtal vars syfte är att säkra tillgången på lantmäteriingenjörer som kan ge service på svenska. Tack vare avtalet återupptar Novia utbildningen av ingenjörer inom lantmäteriteknik i Vasa.

Novia erbjuder igen efter tre års uppehåll utbildning som leder till examen ingenjör (YH), lantmäteriteknik. Det finns ett starkt behov på arbetsmarknaden och speciellt beträffande service på svenska.

”Frågor som har med fastigheter att göra är ofta juridiskt krävande och service på eget språk är viktig. Utbildningen är liten och har därför begränsade resurser. Tack vare samarbetet med Lantmäteriverket har vi nu hittat ett fungerande koncept som gör det möjligt att starta igen, då vi får tillgång till kompetensen hos den största arbetsgivaren i branschen. Det här är en stor fördel för våra studerande”, förklarar rektor Örjan Andersson.

Avtalet möjliggör ett sakkunnigsamarbete och intensivare kontakt mellan lantmäteriutbildningen och Lantmäteriverket. I avtalet mellan Lantmäteriverket och Novia avtalas också att båda parterna kommer att arbeta tillsammans för att öka attraktiviteten och medvetenheten om lantmäteriområdet samt utveckla områdets nätverk av yrkesverksamma och studerande inom området som kan svenska.

”Lantmäteriverket har ett betydande rekryteringsbehov av lantmäteriingenjörer som kan svenska. För oss är det viktigt att säkerställa det lagstadgade uppdraget att ge service på svenska därför ser vi det som viktigt att utbildningen fortsätter. Vi har haft problem att hitta svenskspråkiga personer i vår rekrytering”, konstaterar Lähetkangas.

Utbildningen inleds under hösten med 15 nybörjarplatser i Vasa. Studierna räcker fyra år och de vanligaste yrkena är förrättningsingenjör, mätingenjör, GIS sakkunnig och mätchef.

Ansökan till ingenjör (YH), lantmäteriteknik pågår 20.3-3.4.2019 via www.studieinfo.fi

Foto: Lantmäteriverket
På bilden: Arvo Kokkonen och Örjan Andersson

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Lantmäteriverket, överdirektör Irma Lähetkangas, tfn 040 834 0970

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"