2.1.2019

Yrkeshögskolan Novia mottar donation på 250 000 euro från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet

Andersson Carlstedt Karlsson Escherska stiftelsen 2

Yrkeshögskolan Novia mottar en donation på 250 000 euro från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet. Stiftelsen stöder bland annat sjukvård och förbyggande hälsovård.

Carl-Gustaf Eschner (1805-1853) levde och verkade i Åbo under första hälften av 1800 talet. Han gjorde sin förmögenhet inom handeln, men hade också andra affärsintressen, bl.a. var han partredare i ett tiotal fartyg och aktieägare i Gamla Skeppsvarvet och i det Rysk-Finska Hwalfiskeri Bolaget. Yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning i Åbo inleddes 1813.

”Det är sannolikt att sjöfarare som utbildats i Åbo seglade Eschners fartyg. Carl-Gustaf Eschner ville genom sitt testamente stöda sjukvård speciellt inom handels- och sjömannakretsar. Stiftelsens uppgift är också att stöda förebyggande hälsovård. En investering i utbildning betalar sig ofta mångfalt tillbaka och vi är glada att kunna stöda Yrkeshögskolan Novia”, konstaterar Henrik Karlsson, VD för Stiftelsen Eschnerska frilasarettet.

Yrkeshögskolan Novia utbildar i Åbo bland annat sjukskötare, hälsovårdare och sjökaptener. Novia står för över hälften av alla sjökaptener som utbildas på fastlandet i Finland. Därtill har högskolan en omfattande fortbildningsverksamhet och Nordeuropas största simulatorcenter.

”Befälet ombord ansvarar för besättningen och dess välmående. De stora passagerar- och kryssningsfartygen har egen sjukvårdspersonal, medan detta ofta inte är fallet på mindre fartyg och inom frakttrafik. I sjökaptensutbildningen ingår därför förutom sjöfartstekniska och ledarskapsinriktade delar, också i viss omfattning sjukvårdsutbildning”, säger rektor Örjan Andersson vid Yrkeshögskolan Novia.

”Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter blir allt viktigare. Det här är ett område som vi vill stärka och vi gläder oss mycket åt donationen som skapar nya möjligheter. Jag vill framföra ett stort tack till Stiftelsen Eschnerska frilasarettet för donationen som stärker vår utbildning inom hälsovård, både på land och till sjöss”, avslutar Andersson.

Du kan läsa mera om Yrkeshögskolan Novias medelanskaffning på webbadressen www.novia.fi/medelsinsamling

På bilden Örjan Andersson, Henrik Carlstedt och Henrik Karlsson


Tilläggsuppgifter fås av:
Yrkeshögskolan Novia, Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, Styrelseordförande Henrik Carlstedt, tfn 050 339 0920
Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, VD Henrik Karlsson, tfn 050 511 9496

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"