18.1.2019

Yrkeshögskolan Novia marknadsförs på universitets- och yrkeshögskoledag i Åbo 18.1

Novia Henriksgatan Janica 2

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam marknadsföringsdag i Åbo. På UniYH-dagen fredag 18.1 presenteras Novias och Åbo Akademis utbildningsutbud 2019 under presentationer samt rundvandringar. 

Vi väntar oss ca 500 besökare under dagen från olika gymnasier och yrkesinstitut, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14 och i år erbjuds branschvisa presentationer som besökanra på förhand har fått anmäla sig till. Dagen inleds med praktisk information och därefter inleds de branschvisa presentationerna som deltagarna på förhand fått anmäla sig till. Det kommer att finnas tutorer på plats som hjälper besökarna att hitta till rätt hus. En träff hålls tillsammans med studiehandledarna kl. 10.30-13.30.

Vid Henriksgatan 7 välkomnas gästerna kl. 10.00 i auditoriet och efter det blir det rundvandring.

Under dagen får studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet 2019 vid de båda högskolorna. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningar.

Följande skolor är anmälda; Björneborgs svenska samskola, Gymnasiet Lärkan, Hangö gymnasium, Helsinge gymnasium, Katedralskolan, Kronoby gymnasium, Kyrkslätts gymnasium, Mattlidens gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Sibbo gymnasium, Tammerfors svenska samskola, Tölö gymnasium, Virkby gymnasium, Ålands lyceum samt Axxell (Ekenäs, Pargas och Åbo).

För ytterligare information vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Våra husansvariga:
Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7. Husansvarig: Peter Edelsköld, tfn 044 762 3376
ÅA, Arken, Fabriksgatan 2. Husansvarig: Jannika Bertlin-Sjöblom, tfn 044 780 5301
ÅA, Axelia, Biskopsgatan 8. Husansvarig: Lektor Agneta Nyberg, tfn 044 762 3394

 

Gå till "Pressmeddelanden"