29.4.2019

Yrkeshögskolan Novia lanserar årsberättelse 2018

2018

Yrkeshögskolan Novia berättar i sin årsberättelse 2018 om sitt tionde verksamhetsår som gått. Novias enhetschefer summerar året på sina campus, verksamheten inom forskning och utveckling presenterar sin verksamhet utgående från högskolans fem fokusområden. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära för våra studerande och för vår personal.

Verksamhetsåret 2018 går till historien som framgångsrikt år. Yrkeshögskolorna fick rätt att bedriva medelinsamling med motfinansiering av staten. Medelanskaffningen lyckades mycket väl och Novia toppade listan bland yrkeshögskolorna med hela 6,25 miljoner i insamlade medel. Statens motfinansiering uppgick till det maximalt möjliga beloppet 4 miljoner, om vilket beslöts i början 2019.

Under året 2018 var också året då den tredje omgången av kvalitetsauditeringar av yrkeshögskolor och universitet inleddes. Novia var först ut av alla med att pröva den nya auditeringsmodellen och Novia utsågs till pilothögskola. Auditering av högskolorna handhas av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). För utvärderingen av Novia utsågs en auditeringsgrupp med deltagare från Finland och Sverige. I det pressmeddelande som NCU sände ut 23 januari 2019 konstateras att ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen”. Likt medelinsamlingen ger auditeringen bevis på Novias stora betydelse för arbetslivet och samhället.  

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse 2018. 

Novias årsberättelse finns endast i elektroniskt format detta år.
Här hittar du våra tidigare årsberättelser på webben.

Tilläggsuppgifter
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"