19.3.2019

Yrkeshögskolan Novia inleder gemensam ansökan 20.3.2019

ansokan2019 2

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud är mångsidigt både vad gäller område och utbildningsform. Novia erbjuder ett flertal högklassiga och intressanta utbildningar inom både dag- och flerformsstudier på våra campus i Vasa, Åbo, Jakobstad och Raseborg. Av dessa erbjuds två examensinriktade högre yrkeshögskoleutbildningar och en mastersutbildning på engelska.

På novia.fi hittar sökande information om årets gemensamma ansökan, som exempelvis urvalsprov, tidtabell, filmer, intervjuer med studerande och alumner samt info om sysselsättning efter examen.

Ansökan pågår under tiden 20.3-3.4.2019 kl. 15.00 via studieinfo.fi

”Vid Novia har 30 % av nybörjarplatserna inom utbildning i teknik, bioekonomi och företagsekonomi reserverats för direktantagning av sökande med en finländsk studentexamen. De sökande som blir antagna på detta sätt behöver inte delta i något urvalsprov. Ett automatiskt meddelande sänds från Studieinfo till dem som har blivit antagna. Sökande som inte blir direktantagna skall liksom tidigare år delta i urvalsprov”, berättar koordinator för gemensam ansökan Liselott Båsk.

Yrkeshögskolan Novia erbjuder följande utbildningar 2019 ortsvis:

Campus Vasa

 • Barnmorska (YH), dag- och flerformsstudier
 • Bioanalytiker (YH), flerformsstudier
 • Estenom (YH), dagstudier
 • Hälsovårdare (YH), dag- och flerformsstudier
 • Ingenjör (YH), dagstudier, byggnads- och samhällsteknik
 • Ingenjör (YH), dagstudier, el- och automationsteknik
 • Ingenjör (YH), dagstudier, lantmäteriteknik
 • Ingenjör (YH), dagstudier, maskin- och produktionsteknik
 • Ingenjör (YH), dagstudier, produktionsekonomi
 • Röntgenskötare (YH), flerformsstudier
 • Sjukskötare (YH), dag- och flerformsstudier
 • Socionom (YH), dagstudier
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier
 • Social- och hälsovård (högre YH)

Campus Åbo

 • Hälsovårdare (YH), dagstudier
 • Sjukskötare (YH), dagstudier samt nätbaserade flerformsstudier
 • Sjökapten (YH), dag- och flerformsstudier
 • Socionom (YH), dagstudier samt e-socionom som flerformsstudier
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier
 • Social- och hälsovård (högre YH)
 • Leadership and Service Design, Master of Culture and Arts / Master of Business Administration / Master of Hospitality Management

Campus Raseborg

 • Agrolog (YH), dagstudier
 • Byggmästare (YH), dagstudier
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier
 • Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier

Campus Allegro Jakobstad

 • Bildkonstnär (YH), dagstudier
 • Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier
 • Formgivare (YH), inredningsdesign, dagstudier
 • Medianom (YH), fotografering, dagstudier
 • Musiker (YH), dagstudier
 • Musiker (YH), barock-/kyrkomusik, flerformsstudier
 • Musikpedagog (YH), dagstudier
 • Scenkonstpedagog (YH), dagstudier
 • Tradenom (YH), dagstudier (inleds endast 2019 i Jakobstad) NY!


Urvalsprov hålls under perioden 28.5-8.6. Senast 28.6 meddelas resultatet av antagningen i studieinfo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, koordinator för gemensam ansökan Liselott Båsk, tfn (06) 328 5151
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"