3.2.2017

Yrkeshögskolan Novia flyttar in i Akademikvarteren i Åbo

Hanken 2

I höst flyttar cirka 960 studerande vid Yrkeshögskolan Novia in i fastigheten på Henriksgatan med utbildningarna företagsekonomi samt social- och hälsovård. Novia kommer att ingå i den nya campushelheten i Gadoliniakvarteret som planeras till år 2020. Under många år har fastigheten varit hemvist för ekonomutbildningen vid Åbo Akademi.

Utbildningarna till sjukskötare, socionom, hälsovårdare, tradenom, samt mastersutbildningarna inom Leadership and Service Design samt inom social- och hälsovård flyttar in i den ytrenoverade fastigheten på Henriksgatan 7. Utbildningen inom sjöfart stannar kvar vid Auriga Business Center.

”Novias verksamhetsutrymmen vid Nunnegatan är inte längre ändamålsenliga, däremot är fastigheten på Henriksgatan planerad för undervisning. Framför allt ser vi det som mycket positivt att Novias studerande kan ta del av den gemensamma campushelhet med Åbo Akademi i Gadoliniakvarteret”, förklarar rektor Örjan Andersson.

”Vid Nunnegatan har personalen engagerats i planeringen och en arbetsgrupp som koordinerar planeringen är tillsatt. Utgående från planeringen som gjorts bedöms det som ett bra alternativ att flytta verksamheten dit. Studerande ser fram emot flytten till Henriksgatan”, berättar enhetschef Eva Sandberg-Kilpi.

Ansökan till utbildning pågår under tiden 15.3-5.4.2017.
Novias nuvarande studerande på Nunnegatan och de som söker in till utbildningar som idag finns vid Nunnegatan kommer att inleda sina studier på Henriksgatan i höst.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"