15.3.2019

Yrkeshögskolan Novia fick över 10 miljoner euro genom medelinsamling

Tack donation 2

Bland alla yrkeshögskolor i landet lyckades Yrkeshögskolan Novia samla in mest i sin medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande”. Totala summan för den egna insamlade delen blev 6 248 500 MEUR vilket betyder att statens motfinansiering blev fyra miljoner.

De insamlade medlen i kombination med statens motfinansiering stärker Novia med sammanlagt 10,2 MEUR. Avkastningen från dessa medel kommer att användas för att fortsätta utveckla utbildning och forskning vid yrkeshögskolan. 

Yrkeshögskolan Novia inledde kampanjen ”Stöd framtidens kunnande” 2018 och kampanjen pågick fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigade donationer till motfinansiering från staten. 

Yrkeshögskolorna i Finland samlade totalt in 28,3 MEUR. Statens medfinansiering bestod av 24 MEUR, med ett tak på maximalt 4 MEUR per yrkeshögskola.

Yrkeshögskolan Novia fortsätter med sin medelinsamling fram till 31.12.2019.

Tack till alla som donerat!
#mittnovia

 

Tilläggsuppgifter fås av
Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"