9.1.2019

Yrkeshögskolan Novia fick donation från Österbottens Kött

OK Novia 2

Andelslaget Österbottens Kött donerade 10 000 euro till området naturbruk vid Yrkeshögskolan Novia.

“Styrelsen för andelslaget Österbottens Kött vill med detta beslut bidra till att Yrkeshögskolan Novia får en möjlighet att stärka och utveckla naturbruksutbildningen och kunnandet inom husdjursproduktion. För att säkra en fortsatt konkurrenskraftig och högklassig köttproduktion krävs kompetenta lantbruksföretagare och företagsledare. Novia har i detta hänseende en ytterst betydelsefull uppgift”, säger verkställande direktör Tom Åstrand vid Österbottens Kött.

Högskolans utbildningar inom naturbruk finns i Raseborg. Där utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer på svenska, samt miljöplanerare  på engelska. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. I Raseborg bedrivs därtill omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.

”Vi är mycket glada över donationen från Österbottens Kött. Målet är att höja kompetensen och utveckla undervisningen, utvecklingsverksamheten och samarbetet med näringslivet. Donationen kommer väl till pass i det sammanhanget. Vi hoppas också att satsningarna ska öka intresset för agrologstudier”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Donationen gjordes inom ramen för medelsinsamlingskampanjen Stöd framtidens kunskap.

Du kan läsa mera om Yrkeshögskolan Novias medelanskaffning på webbadressen novia.fi/medelinsamling.

Foto: Anna Sand
På bilden Örjan Andersson och Tom Åstrand

Tilläggsuppgifter:
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Andelslaget Österbottens Kött, verkställande direktör, Tom Åstrand, tfn 040 630 8510

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"