11.4.2018

Yrkeshögskolan Novia fick donation av Högskolestiftelsen i Österbotten

Tack donation 2

Novia har till teknikutbildningen mottagit en donation på 20 000 euro av Högskolestiftelsen i Österbotten.

"En av Högskolestiftelsen i Österbottens viktigaste satsningar är inom energiteknik i Vasaregionen. Vi har i många år stött Åbo Akademis diplomingenjörsutbildning inom energiteknik, det är nu glädjande att även kan bidra till Novias medelinsamling och vi riktar donationen till teknikutbildningen", säger stiftelsens VD Katarina Heikius.

Yrkeshögskolan Novia har drygt 1000 teknikstuderande i Vasa och 2017 avlades 138 examina inom området. Ett av högskolans fokusområden är hållbar energiteknik, där forsknings- och utvecklingsverksamheten vid utgången av 2017 hade en projektportfölj på 4 miljoner euro.

"Donationen är viktig, den hjälper oss att utveckla teknikutbildningen. Våra ingenjörer är efterfrågade och vi får ofta höra från näringslivet att vi borde utbilda ännu fler. Jag riktar ett stort tack till Högskolestiftelsen i Österbotten, som också tidigare har stött oss”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novia genomför medelinsamlingskampanjen "Stöd framtidens kunnande". Kampanjen pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Tilläggsuppgifter fås av

Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
VD, Katarina Heikius, katarina.heikius@abo.fi, tfn 0500 167 063

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"