4.1.2019

Yrkeshögskolan Novia får en donation från Snellman

Tack donation 2

Snellmans Köttförädling Ab donerar 10 000 euro till området naturbruk.

”Inhemsk produktion och inhemska producenter är ytterst viktiga, inte bara för oss utan för hela nationen. Därför vill vi på Snellman vara med och stöda just den här utbildningen”, säger verkställande direktör Roland Snellman vid Snellmans Köttförädling.

Högskolans utbildningar inom naturbruk och miljöområdet finns i Raseborg. Där utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer på svenska, samt miljöplanerare på engelska. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. Vid enheten i Raseborg bedrivs därtill omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.

”Vi är mycket glada över stödet från Snellmans, som är en betydelsefull aktör både regionalt och nationellt inom livsmedelssektorn. Vi vill utveckla vår naturbruksutbildning. Målet är att stärka undervisningen, utvecklingsverksamheten och samarbetet med näringslivet. Donationen kommer väl till pass i det sammanhanget”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Du kan läsa mera om Yrkeshögskolan Novias medelanskaffning på webbadressen novia.fi/medelsinsamling

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Snellmans Köttförädling Ab, VD Roland Snellman, tfn 044 796 6365

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"