2.1.2019

Yrkeshögskolan Novia får donation från Emsalöstiftelse i Borgå

croppedimage550300 Tack donation 5

Per Spakis Stiftelse sr som främjar skogsskötsel på Emsalö har donerat 15 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Donationen är riktad till utbildningsområdet för naturbruk och miljö.

”Inom stiftelsen gläder vi oss över bioekonomins ökande roll då det gäller att skapa nya affärsmöjligheter. Det är viktigt för oss att unga studerande får den utbildning som behövs, inte bara då det gäller skötsel av skog, utan även i frågor gällande de affärsaktiviteter som bioekonomin erbjuder. Därför vill vi rikta vårt bidrag till naturbruksutbildningen i Raseborg”, säger Dan Sihvonen som är ordförande för stiftelsen.

”Vi förväntar oss att naturbruk och miljöområdet kommer att ha växande betydelse för företagandet i landet samt exportmöjligheter inom branscherna som hänför sig till bioekonomi. Jag vill därför rikta ett stort tack till Per Spakis Stiftelse för understödet som hjälper oss att utveckla det här området”, säger Örjan Andersson, VD och rektor på Yrkeshögskolan Novia.

Du kan läsa mera om Yrkeshögskolan Novias medelanskaffning på webbadressen www.novia.fi/donera

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Per Spakis Stiftelse sr, Dan Sihvonen, tfn 0500 988 188

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"