27.5.2019

Yrkeshögskolan Novia erbjuder programmering, utveckling och systemförvaltning, 60 studiepoäng

programmering

På grund av den stora efterfrågan inom programmering inleds utbildning i programmering, utveckling och systemförvaltning vid Campus Vasa. Studerande har möjlighet att avlägga totalt studiehelheter upp till 60 studiepoäng under två års tid.

Undervisningsminister Grahn-Laasonen beviljade 19 miljoner euro i specialunderstöd till högskolorna för att åtgärda bristen på kodare i arbetslivet. Finansieringen gör det möjligt för över 10 000 studerande att studera programmering.

Utbildningen vid Novia fokuserar på programmering och begreppet DevOps som är en metod som förenar själva programmeringen och systemförvaltningen till en kontinuerlig process. Utbildningen består av två helheter. En programmeringshelhet för personer med allmän kunskap och kännedom om ICT-branschen och en fortsättningshelhet för personer med programmeringskunskaper.

Studerande får en del av studierna tillgodoräknade inom utbildningen till ingenjör (YH), el- och automationsteknik vid Novia.

”Detta är en växande bransch med flera valmöjligheter. Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av programmering alternativt om man har en högskoleexamen och saknar kompetenser inom programmering. Den här utbildningen möjliggör arbete inom ett snabbt växande område med stora valmöjligheter och goda förutsättningar till avancemang”, berättar utbildningsansvarig vid Novia Kaj Wikman. ”Undervisningen kommer att ske så att deltagarna kan gå utbildningen vid sidan av sitt arbete”, konstaterar Wikman.

Utbildningen fördelar sig på två år. Ansökan till den första helheten sker på hösten, 1.10-30.11.2019. Totalt 25 platser erbjuds. Läs mer om utbildningen här > Undervisningen kommer att ske flerformsbaserat och med på förhand bestämda närvarotillfällen per månad. Detta möjliggör att studerande kan delta vid sidan av sitt arbete.

Information kommer att sändas till regionens företag och organisationer, TE-byråer och andra intressenter. Till hösten ordnas ett informationstillfälle vid Campus Vasa. Här samlas man för att diskutera den nya utbildningen med intressenter i regionen.

FAKTA Informations- och kommunikationsteknologibranscherna har vuxit kraftigt under hela 2010-talet. Tillgången till kunniga programmerare har visat sig spela en viktig roll för Finlands framgångar. Svårigheterna att få tag på kunnig arbetskraft försvagar programmerings- och IKT-branschens tillväxtmöjligheter. Det råder särskilt brist på applikationsutvecklare, applikationsplanerare, web-yrkeskunniga och kodare. Finansiering beviljades till Novia 174 000 euro. Utbildningarna som får finansiering varierar från att bestå av endast några få studiepoäng och fokusera på specifika kunskaper till bredare kompetenshelheter. Utbildningarnas målgrupp begränsar sig inte endast till personer som avlagt högskoleexamen.

Regeringen fattade 2018 beslut om en tilläggsfinansiering på 30 miljoner till högskolorna för att komma åt bristen på kunnig arbetskraft. Läs UKM:s pressmeddelande 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig inom informationsteknik, Kaj Wikman, tfn 050 376 5230

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"