13.3.2017

Yrkeshögskolan Novia erbjuder många studiealternativ

CJ0B0678

Ansökningstiden för den som vill studera vid yrkeshögskola i höst inleds 15.3. Gemensam ansökan till högskolornas examensinriktade utbildningar sker via tjänsten Studieinfo.fi. Ansökningstid 2 infaller 15.3-5.4.2017. I årets gemensamma ansökan erbjuder Novia totalt 868 nybörjarplatser och till 788 av dem sker ansökan 15.3-5.4.

Utbildningar vid Novia som ordnas som dagstudier, med 20 eller flera nybörjarplatser, har reserverat 70 % av studieplatserna för dem som söker sin första högskoleplats.

I ansökan kan sökande uppge allt som allt sex ansökningsmål i prioritetsordning. Om man redan har ansökt under ansökningstid 1 (de engelska utbildningarna i januari) och inte utnyttjat hela sin rätt att ansöka, kan sökande lägga till ansökningsmål nu som erbjuds under ansökningstid 2. Ansökningstiden utgår onsdag 5.4 kl. 15.00. Utbildningarna inleds hösten 2017.

Novia erbjuder följande dag- och flerformsstudier, ansökningstid 15.3–5.4.2017

Campus Vasa
Barnmorska (YH)
Estenom (YH)
Hälsovårdare (YH)
Sjukskötare (YH)
Socionom (YH)
Social- och hälsovård (högre YH)

Tradenom (YH), företagsekonomi
Ingenjör (YH)
- byggnads- och samhällsteknik
- el- och automationsteknik
- maskin- och produktionsteknik
- produktionsekonomi
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap
Automation Technology, Master Degree, NY!

Campus Åbo
Hälsovårdare (YH)
Sjukskötare (YH)
Social- och hälsovård (högre YH)
Socionom (YH)
Sjökapten (YH)
Tradenom (YH), företagsekonomi
Leadership and Service Design, Master Degree

Campus Raseborg
Agrolog (YH)
Byggmästare (YH)
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
Skogsbruksingenjör (YH)

Campus Allegro Jakobstad
Bildkonstnär (YH)
Dramainstruktör (YH)
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH), inredningsdesign
Medianom (YH), fotografering
Musiker (YH)
Musikpedagog (YH)
Musiker (YH), barock-/kyrkomusik

Urvalsprov hålls under perioden 18.5-9.6.2017.
Senast 30 juni meddelas resultatet av antagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, tfn 044 762 3600
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"