17.1.2019

Yrkeshögskolan Novia erbjuder engelskspråkig masterutbildning inom kultur

noviakultur2

Utbildningen riktar sig i huvudsak till yrkesverksamma bild- och fotokonstnärer inom den visuella och audiovisuella konsten. Sökande bör ha en tidigare kandidatutbildning, målet för sökande är internationalisering och att utveckla sin professionella profil.

Utbildningen utvecklar de studerandes konstnärskap och deras professionella profil med inriktning på den internationella konstscenen och -marknaden. Studier bedrivs i nära samarbete med det professionella fältet. Utbildningen har en internationell profil med experter från olika områden inom konstvärlden, vilka agerar som handledare och mentorer för individuella processarbeten under utbildningen.

”Masterutbildningen är en fantastisk chans för yrkesverksamma konstnärer. Den ger konstnärer möjlighet att tillsammans med kolleger utveckla sitt konstnärskap under ledning av internationellt erkända lärare. Och genom studiebesök i Europas konstmetropoler får masterstuderande inhämta mycket ny inspiration för sitt eget arbete”, säger enhetschef Kajsa Dahlbäck.

Den engelskspråkiga utbildningen Entrepreneurship in Arts, Master of Culture and Arts inleds vid Campus Allegro i Jakobstad hösten 2019. Utbildningen innebär heltidsstudier, mestadels på distans, under ett drygt år och utbildningen omfattar 60 studiepoäng. Utbildningen utförs i huvudsak i form av distansstudier och studieresor till spännande konstcentrum, t.ex. Berlin, Stockholm och Dubai. Närstudietillfällen i Jakobstad infaller under två veckor per termin.

”Utbildningen ger de studerande möjlighet att utveckla sina nätverk och sin professionella profil. Fokus ligger på internationalisering, fördjupade teoretiska färdigheter och kommunikation. Den ansvariga läraren är Power Ekroth som är en Berlinbaserad internationellt verksam konst curator ” säger utbildningsansvariga Emma Westerlund.

Ansökningstiden pågår fram till 23.1.2019 och ansökan görs via studyinfo.fi
Läs mera om utbildningen här https://www.novia.fi/programmes/master-degree-programmes/master-of-culture-and-arts-entrepreneurship-in-the-arts/

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Emma Westerlund, tfn 050 323 8997

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"