22.1.2019

Valio donerar 25 000 euro till Yrkeshögskolan Novia

croppedimage550300 Tack donation 2

Valio donerar till 25 000 euro till Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj Stöd framtidens kunskap. Donationen riktar sig till området naturbruk och miljö.

Med donationen vill Valio försäkra sig om att det i Finland även i fortsättningen finns proffs inom områden som livsmedelsproduktion, produktutveckling och kommersialisering. Valio har under åren anställt hundratals utexaminerade från yrkeshögskolor i landet.

"Det är fint att Novia erbjuder agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning på svenska. Yrkeshögskolorna utexaminerar kunnigt folk till hela livsmedelskedjan: till lantbruken, fabrikerna och produktutvecklingen. Valio ägs kooperativt av sina mjölkproducenter, och på många av Valiogårdarna talas svenska som hemspråk, speciellt längs kusten, säger Kari Aakula, VD på Länsi-Maito. 

"Novia axlar ett nationellt ansvar för yrkeshögskoleutbildningen på svenska inom naturbruksområdet. Det är viktigt att säkerställa både studiemöjligheter och service på svenska. Donationen stärker Novias utbildningsverksamhet och är mycket värdefull för högskolan och utbildningarna. Det skapas nya möjligheter till utveckling av naturbruksområdet via donationen. Jag vill rikta ett varmt tack till Valio”, säger Örjan Andersson, rektor på Yrkeshögskolan Novia.

Högskolans utbildningar inom naturbruk och miljöområdet finns i Raseborg. Där utbildas på svenska agrologer, skogsbruksingenjörer, samt på engelska miljöplanerare. Studerande kommer från hela Svenskfinland till Raseborg.

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Valio, Mediadesk, tfn 010 381 2118, mediadesk@valio.fi

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"