15.10.2019

Utexaminerades karriärvägar undersöks på riksomfattande nivå - enkät sänds till 27 000 utexaminerade

examen2014 nyhet2

Nu undersöks utexaminerade yrkeshögskolestuderandes karriärvägar för andra gången på riksomfattande nivå – karriärenkäten skickas till nästan 27 000 utexaminerade.

Undersökningen som startar 15 oktober kommer att samla information om de utexaminerades sysselsättning och belåtenhet med sin karriär och examen. Enkäten skickas till personer som slutförde sina yrkeshögskolestudier för fem år sedan, alltså alla som utexaminerades 2014.

”Informationen om högutbildade personers karriärers första år har varit mycket viktig. Högskolorna utvecklar utbildningen på basis av respons från de utexaminerade. Framtida och nuvarande studerande drar nytta av informationen när de planerar sina studier. Undervisnings- och kulturministeriet använder också resultaten för att utvärdera högskolornas utbildningars kvalitet och utvecklingsbehov”, säger Satu Helmi, projektchef från Åbo yrkeshögskola.
 

”Våra tidigare studerandes erfarenheter är väldigt värdefulla. Yrkeshögskolan Novia utexaminerade 570 studerande år 2014. Vi hoppas att alla dessa ska delta i enkäten så att vi får en så heltäckande bild som möjligt. Det hjälper oss att både utveckla dagens utbildning och svara till behov av fortbildning” säger rektor Örjan Andersson.

Man hoppas att det riksomfattande deltagandet stiger till 40 % (33 % i föregående enkät). På basis av karriärenkäten som genomfördes i landet för personer som utexaminerades 2013 vet man att 80 % av dem som utexaminerats från yrkeshögskolor är nöjda med sin yrkeshögskoleexamen och 84 % är nöjda med sin högre YH-examen. Belåtenheten med examen har en mycket stark koppling till hur väl enkätdeltagaren kan dra nytta av den kompetens hen skaffade i yrkeshögskolan i sitt nuvarande arbete och hur arbetets kravnivå motsvarar yrkeshögskoleutbildningen.

Projektet AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön, som leds av NTM-centralen i Norra Österbotten och finansieras av Europeiska socialfonden, stärker och utvecklar yrkeshögskolornas insamling av karriäruppföljningsdata samt deras spridande av dessa data till personal, studerande och utomstående intressenter. Projektet genomförs av Åbo yrkeshögskola, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus, Tavastlands yrkeshögskola, Laurea, Uleåborgs yrkeshögskola och Tammerfors yrkeshögskola.

Ytterligare information fås av
Yrkeshögskolan Novia, Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Åbo yrkeshögskola,
Satu Helmi, projektchef, tfn 050 598 5563, satu.helmi@turkuamk.fi

Utbildningsstyrelsen statistiktjänst Vipunen www.uraseurannat.fi
Resultat från karriärenkäten 2018 Utbildningsstyrelsen statistiktjänst Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
Töissä.fi https://toissa.fi/ 

 Avsändare, Yrkshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjo, tfn 050 561 7803

kuva ru nojda

Gå till "Pressmeddelanden"