25.3.2019

Utbildare inom branschen för Finlands ingenjörer diskuterar framtiden i Vasa 27-28.3

NM DSC8761 21042017

Inssiforum för samman ingenjörsutbildningarnas förmän, lärare samt övriga berörda parter. Det riksomfattande, tvådagars arrangemanget ordnades senast i Lahtis.  

I Vasa står VAMK och Yrkeshögskolan Novia för värdskapet och i år väntas ett deltagande av närmare 100 experter från hela Finland.

”Inssiforum är ett fantastiskt tillfälle att träffa kolleger och att höra sig för vad andra i branschen håller på med. Vi står inför stora utmaningar inom de närmaste tio åren och i och med detta behövs ingenjörer mer än tidigare. Det är fint att se att man betonar dessa frågor också i övriga Finland”, säger utbildningsansvarig för byggnadsutbildningen i Vasa, Leif Östman. ”Novias alumn Mats Albäck, Bygganalyse AS är med och bidrar till det intressanta programmet”, konstaterar Östman.

Föreläsningar kommer bland annat att hållas av Sitras ledande klimatexpert Saara Tamminen, europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri samt representanter för regionens största företag. Dessutom kommer Petri Lempinen från Rådet för yrkeshögskolornas rektorer, Arene rf att diskutera finansieringen för skolorna i och med det stundande valet.

I årets Inssiforum betonas teman som framtidens teknologi och dess tillhörande kunskap, energiefftektivitet samt de möjligheter som utbildningarna kan dra nytta av. Regionens företag representeras av Wärtsilä, ABB och Wapice samt Vasa centralsjukhus.

”Vasa är den bästa platsen för denna typ av arrangemang med tanke på företagsliv och utbildningsutbud. Detta har man även beaktat i programmet. Det är viktigt att göra ett gott resultat, men ibland är det också viktigt att stanna upp och berätta om det. Och nu i och med den nya färjan och batterifabriken så har vi en ännu starkare energisektor att tala om. Och för att inte glömma det bästa, så har Vasa stad förbundit sig att vara kolneutralt innan år 2035. Detta väcker intresse, poängterar, Vamks direktör Jorma Tuominen.

Tid: onsdag 27.3 kl. 9-16 och torsdag 28.3 kl. 8.30-16
Plats: Alere, Wolffskavägen 31, auditorium Florence

Ta del av programmet här http://www.puv.fi/en/events/inssiforum2019/ohjelma/

Tilläggsuppgifter:

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig, Leif Östman, tfn 044 780 5572
Vamk, Direktör Jorma Tuominen, tfn 020 7663 433

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Inssiforum 4Inssiforum 6Inssiforum 5

 

Gå till "Pressmeddelanden"