16.1.2017

Undervisningen för Novia och VAMK inleds 16.1 i Alere

Kampuspiha logolla2

Utbildningen inom social- och hälsovård vid Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK i Vasa har flyttat in i gemensamma utrymmen i Alere fastigheten.

alere

Den nyrenoverade Alere fastigheten finns vid Brändö högskolecampus. Samarbetet, pedagogiken
och den nyrenoverade moderna fastigheten kommer att ge studerande möjligheter till en god
utbildning i en tvåspråkig arbetsmiljö. Samarbetet högskolorna emellan gynnar studerande med
tanke på en flerspråkig arbetsmarknad i Vasaregionen.

Sedan 2009 har Novia och VAMK inom projektet Medibothnia planerat för ett nytt utbildningscenter
för utbildning och forskning och utveckling inom social- och hälsovård. Samarbetsparter i projektet
har varit Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Alere, Wolffskavägen 31

  • Gemensam undervisningsmiljö för social- och hälsovårdsutbildning samt skönhet vid Novia och VAMK har ca 1500 studerande och ca 80 anställda i Alere
  • Novias personalstyrka består av ca 40 anställda och ca 800 studerande
  • Novia utbildar barnmorskor, hälsovårdare, sjukskötare, socionomer, bioanalytiker, röntgenskötare, estenomer
  • VAMK utbildar sjukskötare, hälsovårdare och socionomer
  • Forskning och utveckling inom social- och hälsovård finns i Alere
  • Över 10 000 kvadratmeter, där bl.a. auditorium Florence har 180 sittplatser, auditorium Wrede 40 sittplatser, ett inglasat Torg som rymmer 1360 personer på 600 kvadratmeter där olika evenemang kan ordnas.

Läs mera om Medibothnia-projektet här http://www.medibothnia.fi/hankekuvaus/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Åsa Nyberg-Sundqvist, tfn 044 780 5300
VAMK, Rektor Tauno Kekäle, tfn 0400 761 619
VAMK, Chef Raimo Koivisto, social- och hälsovård, tfn 040 753 3928

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"