24.5.2019

Tradenomer utexamineras från Yrkeshögskolan Novia – de tre första som inledde studier via Öppna YH

bild tradenomer

Öppna YH-leden valde Jasmine Ylsöbäck, Linda Teir och Jannike Kuuttinen som idag 24.5 får sina betyg. Efter tre års studier vid Yrkeshögskolan Novia får de sina examensbetyg. De utexamineras till tradenom (YH), företagsekonomi. 

Idag fredag 24.5 har Yrkeshögskolan Novia dimission i Vasa, Jakobstad och totalt utexamineras 132 studerande i Vasa till ingenjör, ingenjör högre YH, tradenom, hälsovårdare, hälsovårdare högre YH, sjukskötare, socionom, socionom högre YH och 29 studerande utexamineras i Jakobstad (bildkonstnär, medianom, musiker, musikpedagog, musiker, scenkonstpedagog).

I Åbo utexamineras nio personer till sjökapten, sjökapten högre YH,  tradenom, socionom och i Raseborg utexamineras en hortonom. Vårens dimissioner i Raseborg hålls 13.6 och i Åbo 14.6. 

Studerande vid ett yrkesinstitut har möjlighet att avlägga 30 studiepoäng inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Yrkeshögskolan Novia. Detta genomförs inom ramen för öppna yrkeshögskolan. Studierna ger möjlighet till en smidigare övergång till studier från andra till tredje stadiet. De studier som avläggs vid Novia kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet. Vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i den studerandes yrkeshögskoleexamen.

De tre som får sin YH-examen har haft god studiemotivation. De här tre studerande har varit fokuserade på sina studier och har med bästa möjliga resultat genomfört sina studier”, berättar utbildningsansvarig för företagsekonomi i Vasa Anna-Lena Berglund.

Det här sättet att studera kan förkorta studietiden med ett halvt till ett år. Det blev möjligt tack vare ett avtal mellan Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten.

Läs mera om Öppna YH-leden, 30 studiepoäng https://www.novia.fi/utbildning/ovrig-utbildning/oppna-yrkeshogskolan/yrkesinstitutstuderande-och-30-sp-vid-novia

Foto: Jenny Nyman

Tilläggsuppgifter fås av:
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig företagsekonomi Anna-Lena Berglund, tfn 044 780 5420


Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"