2.5.2011

Torbjörn Sandén direktör för Centret för livslångt lärande, CLL

PeD Torbjörn Sandén efterträder FD Paula Lindroos som direktör för Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Direktören har ett övergripande ansvar för verksamheten i Åbo och Vasa. PM Tina Engblom är vicedirektör med ansvar för Åbo-enheten och ekon.mag. Lena Smeds-Furu fungerar som vicedirektör för Novia-enheten. CLL har sammanlagt ca 60 anställda.

Torbjörn Sandén, 53, är pedagogie doktor från Åbo Akademi. Han har sedan 2004 varit anställd vid CLL, tidigare Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa.

Torbjörn Sandén tillträder som direktör den 1.5.2011.

För mer information kontakta
Torbjörn Sandén tfn (06) 324 7455

 

Gå till "Pressmeddelanden"