30.8.2010

Timo Kankaanpää utnämnd till direktör för Technobothnia-laboratoriet

Timo Kankaanpää har utnämnts till direktör för Technobothnia-laboratoriet. Utnämningen är treårig med början 1.9.2010. Kankaanpää kommer att leda laboratoriet samt utveckla teknikens campus.

På campusområdet i Brändö finns Technobothnia som är ett gemensamt forsknings- och undervisningslaboratorium inom teknik för Vasa universitet, Vaasan ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. Utvecklingen av teknikens campus anknyts till det mera omfattande utvecklingsprojektet av Vaasa Science Park.

Utveckling av teknikens campus anses vara viktigt i Vasa eftersom Vasaregionens energikluster är den mest framträdande koncentrationen inom energiindustri i Norden. Syftet för högskolorna i Vasa är att svara på expertbehovet inom industrin genom att forska i förnybara energiformer och lösningar i energibesparing. Högskolorna utbildar årligen över 300 experter inom teknik. Företag i den lokala energiklustern exporterar över 70 procent av produktionen varför företagen också behöver experter inom handel och internationella relationer.

Timo Kankaanpää har arbetat som överlärare vid Vaasan ammattikorkeakoulu och företagare och senast som tidsbunden forskningschef på institutionen för produktionsekonomi vid Vasa universitet. Kankaanpää har utexaminerats som ekonomie licentiat i handelsvetenskaper med huvudämnet datavetenskap.

Tilläggsinformation fås av:

Direktör Timo Kankaanpää, tfn 040 767 7080, e-post timo.kankaanpaa@uwasa.fi

http://www.technobothnia.fi

Gå till "Pressmeddelanden"