16.1.2013

Rekordantal besökare väntas till Yrkeshögskolan Novias och ÅA:s studiedag i Åbo

Novia och Åbo Akademi ordnar studiemässa i Åbo tillsammans 18.1. Över 600 personer från gymnasier och övriga andra stadiets utbildningar väntas delta. I Vasa var besökarantalet över 400 personer på motsvarande mässa fredag 11.1. Årets sammanlagda deltagarsiffra väntas överstiga alla tidigare års. Abiturienter och andra stadiets studerande får ta del av utbildningsutbudet vid  Novia och ÅA samt träffa studerande, lärare och studierådgivare.

Mässan är öppen fredag 18.1 kl. 10-15 och hålls i ICT-huset, Joukahainengatan 3 i Åbo. Under dagen pågår ämnes- och utbildningsvisa presentationer samt allmänna presentationer om Novia och ÅA.  Studiemässan är ett av de flertal tillfällen då Novia presenterar sina utbildningar. Här finns hela listan på aktiviteter:

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Marknadsföringskoordinator Hanna Holmström 044 780 5144

Gå till "Pressmeddelanden"