7.3.2019

Nytt samarbete mellan svenska och finska studerande i Åbo – med stöd från mediehus

halla

Studerande på Turun AMK och Yrkeshögskolan Novia samarbetar i det gemensamma projektet Tusen möjligheter – två språk.

Målet med samarbetet är att öka kontakten mellan studerande i finska och svenska miljöer, och rent konkret kommer de studerande att arbeta tillsammans i gemensamma projekt. Det tvååriga samarbetet leds av Åbo Underrättelser, Yrkeshögskolan Novia, Åbo yrkeshögskola och Å Communications.

Syftet är att förena studerande från Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkeshögskola (Turun AMK) med uppdrag för företag där tvåspråkighet ligger i fokus. De studerande kommer själva att skapa eller delta i projekt som främjar både finskan och svenskan i Åbotrakten genom kampanjer, samarbeten med företag och projekt som främjar marknadsföring och kommunikation.

- Det exceptionella med vårt samarbete är att vi länkar samman mediehus, utbildningsenheter och studerande på ett sätt som ger de studerande något helt nytt. Att få jobba med en byrå eller som digi-journalist för en dag som en del av sina studier ger unik arbetserfarenhet, säger Camilla Ekman, avdelningschef för företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia och aktiv inom projektet.

Studerande i projektet kommer att kunna använda Åbo Underrättelsers kanaler för att nå ut till andra studerande och unga i regionen, exempelvis genom aktuella videosnuttar, podcasts eller skrivna artiklar och bilder. Kommunikationsbyrån Å Communications å sin sida coachar studerande inom kommersiell kommunikation.

- Vi är glada över att kunna erbjuda våra studerande en naturlig, tvåspråkig inlärningsmiljö där de kommer i kontakt med både Novias tradenomstuderande och regionens småföretag. För de åtta deltagande tradenomstuderandena från Åbo yrkeshögskola var möjligheten att få använda sina kunskaper i svenska en viktig orsak till varför de ville delta, säger Hilkka Bergman, lektor i svenska och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola.

- I de olika delprojekten kommer de finsk- och svenskspråkiga studerandena att jobba med bl.a. marknadskommunikation på två språk. Vi siktar på en win-win –situation för både regionens företag och våra studerande inom marknadsföring och turism, säger Telle Tuominen, lektor i turismmarknadsföring vid Åbo yrkeshögskola.

Projektet Tusen möjligheter – två språk har beviljats ett understöd på 80.000 euro av Svenska Kulturfondens strategiska program Hallå! Tusen möjligheter – två språk är en av 79 projekt som beviljats bidrag inom programmet för en levande flerspråkighet i Finland. Programmet går ut på att stöda nyskapande och inkluderande projekt som främjar samförstånd mellan språkgrupper, främjar språkkunskaper i svenska och finska och betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

Tilläggsinformation

Yrkeshögskolan Novia:
Camilla Ekman, avdelningschef för företagsekonomi, camilla.ekman@novia.fi Tfn: 040 563 6965
Åbo yrkeshögskola:
Hilkka Bergman, lektor i svenska och kommunikation, hilkka.bergman@turkuamk.fi Tfn: 040 772 4212

Gå till "Pressmeddelanden"