3.5.2011

Nyberg-Sundqvist ny enhetschef för enheten inom området social- och hälsovård i Vasa

Politices magister Åsa Nyberg-Sundqvist har valts till enhetschef för enheten i Vasa Seriegatan som har verksamhet inom området social- och hälsovård vid Yrkeshögskolan Novia

I enhetschefens ansvarsuppgifter ingår bland annat att leda och utveckla verksamheten samt ansvar för och leda den pedagogiska utvecklingen inom enheten. Enhetschefen har ansvar för enhetens personal, administration och att ansvar för enhetens ekonomi.
Åsa Nyberg-Sundqvist har tidigare arbetat vid Centret för Livslångtlärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, CLL som fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård. Nyberg-Sundqvist har bakom sig en karriär från Pedersöre kommun som chef för äldreomsorg och från Oravais kommun som socialdirektör och äldreomsorgsledare.

Nyberg-Sundqvist inleder sitt arbete som enhetschef 1.8. 2011.

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Gå till "Pressmeddelanden"