5.4.2017

Ny utbildning i barnskyddsarbete

shutterstock 490439293 fb

Yrkeshögskolan Novia startar hösten 2017 en specialiseringsutbildning i barnskyddsarbete. Utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar inom barnskydd eller elevvård och som är intresserade av att utveckla barn-, ungdoms- och familjeservicen ur ett barnskyddsperspektiv.

Utbildningen som till omfattningen är 30 studiepoäng är indelad i sju moduler och pågår under två terminer. Utbildningen innehåller bland annat arbetsmetoder och -former samt praxis inom barnskyddsarbetet och det förebyggande barnskyddsarbetet. Den ger också deltagarna möjlighet att utveckla sitt eget arbete under pågående utbildning. Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.

"Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med sammanlagt tolv närstudiedagar under de två terminerna. Närstudierna hålls i både Vasa och Åbo och videoöverföring mellan orterna ordnas", berättar Åsa Nyberg-Sundqvist.

Till utbildningen kan man söka 3.4-12.5.2017 och priset för utbildmingen är 1000 euro (moms 0 %).

Mera information och anmälningslänk finns här. Utbildningen genomförs i samarbete med yrkeshögskolorna Diakonia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu.

Tilläggsuppgifter fås av
Åsa Nyberg-Sundqvist, tfn 044 780 5300
asa.nyberg-sundqvist@novia.fi

Gå till "Pressmeddelanden"