19.4.2018

Ny möjlighet för Novias tradenomer att studera ett år i Spanien

Janica IMG 1976 copy4

Yrkeshögskolan Novia har ingått avtal för dubbel examen, Double Degree. Avtalet ingicks 9.1.2018 med Universitat de Lleida, Facultat de Dret i Economia i Spanien. Samarbetsavtalet gäller tradenomstuderande i Vasa.

"Samarbetet med Universitat de Lleida ger en fin möjlighet för Novias företagsekonomistuderande i Vasa att tillbringa ett år av studietiden i Lleida, Spanien och också få examen från partnerhögskolan", säger enhetschef Tony Pellfolk.

Till utbildningen, som inkluderar ett års studier vid den andra högskolan, antas årligen max fem studerande från respektive högskola med start hösten 2018.

Yrkeshögskolan Novia har från tidigare sex Double Degree-avtal, Novias ingenjörsstuderande kan åka till Spanien (2 avtal) och Tyskland (2 avtal), företagsekonomistuderande kan åka till Tyskland och musikstuderande till Italien. Novia i sin tur tar emot studerande från dessa länder och de högskolor som avtal har ingåtts med.

Länk till Universitat de Lleidas hemsida http://www.udl.es/ca

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Tony Pellfolk, tfn 044 780 5200
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för tradenomutbildning Anna-Lena Berglund, tfn 044 780 5420

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"