27.3.2017

Ny högre YH utbildning i Vasa, Master of Engineering inom Automation Technology

MG 3

Yrkeshögskolan Novia inleder en ny mastersutbildning (högre YH) på engelska inom automationsteknik i Vasa. Studierna förbereder studerande för att bli experter inom moderna automation- och styrsystem. Det är en återkommande vidareutbildning med fokus som skiftar från år till år.

Den nya mastersutbildningen ger 60 studiepoäng, det vill säga i praktiken är det en ettårig utbildning på heltid eller två år på halvtid. Utbildningen tar emot 20 studerande.

”För de som inleder hösten 2017 ligger fokus på övervaknings- och processreglering. De som inleder 2018 läser robotik och artificiell intelligens och de som inleder 2019 har fastighetsautomation på schemat", berättar utbildningsansvarig Jonas Waller.

Målgruppen för den nya utbildningen är personer med en ingenjörsexamen eller annan jämförbar examen på kandidatnivå/bachelorexamen.

”Det har visat sig att näringslivet i Vasaregionen har efterfrågat en dylik utbildning. Utbildningen är lämpligt för dem som vill kombinera deltidsstudier med pågående arbete. Studierna består av kurser inom automation och ett examensarbete”, säger Waller. Det går även fint att studera på heltid. Slutarbetet kan ske tillsammans med näringslivet/arbetsgivaren eller som ett forskningsarbete.

Ansökningstiden pågår under tiden 15.3-5.4.2017.

Mer information om utbildningen finns här
https://www.novia.fi/degree-students/master-degree-programmes/automation-technology/

För ytterligare information, vänligen kontakta
Utbildningsansvarig Jonas Waller, tfn 050 374 2477

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"