9.3.2017

Noviastuderande årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award uppmärksammas för sin idé "Enkel monit

michelle

Den 9 mars uppmärksammas 20-åriga Michelle Ena tillsammans med Yrkeshögskolan Novia under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Finland. Medverkar gör bland andra inrikesminister Paula Risikko, som under ceremonin överlämnar en hedersplakett till Yrkeshögskolan Novia.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som introducerades i Sverige år 2013 som en gåva på Hennes Majestät drottning Silvias födelsedag, sedan 2014 erbjuds stipendiet även i Finland. Stipendiet tilldelas årligen en sjuksköterskestudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. I år tillföll stipendiet 20-åriga Michelle Ena ifrån Kronoby som studerar till sjukskötare YH vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Under ceremonin kommer Michelle Ena att presentera sin idé om bevakning av vitala kroppsfunktioner inför gästerna.

michelle

Michelle utsågs i december av en jury med följande motivering:

”Michelles idé om hur vitala funktioner kan mätas enkelt skulle främja äldres upplevelse av trygghet, samt ge vårdgivaren underlag till en bättre behandling. Idén är genomtänkt, även utseendet på produkten hade beaktats. Michelle har tagit hänsyn till många aspekter och problem som kunde lösas med hennes idé. Michelle är en god ambassadör för stipendiet och en utmärkt förebild för andra sjukskötarstuderande eftersom hon är intresserad av äldreomsorg och motiverad att utveckla sin professionella kompetens.”

Bakgrund Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 i Sverige av Swedish Care International med partners, som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia. Stipendiet delas årligen ut till sjuksköterskestudenter i Sverige, Finland och Polen med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre. 

Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. En nyckel till framgång är att attrahera rätt kompetens och därmed blir kvalificerade studenter till utbildningarna av största vikt för vårdens utveckling.

Den studerande som tilldelas Queen Silvia Nursing Award kommer att få ett stipendium på 6 000 euro samt få möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship i såväl Finland som i andra europeiska länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt år som möjligt med lärdomar från flera perspektiv på vård och omsorg av äldre.

Stipendiet möjliggörs genom ett samarbete mellan olika aktörer

Stipendiets huvudpartner i Finland är Sopimusvuori Oy, Founding Partners är Folkhälsan Syd, övriga partners är Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, SCA Hygiene Products, Nordnet, Viking Line samt Innopinion.

Läs pressmeddeladet i sin helhet samt andra nyheter om priset här!
www.queensilvianursingaward.fi

För mer information:
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"