25.3.2011

Novias utbildningsprogram scenkonst stannar i Vasa

Scenkonsten stannar i Vasa och flyttar in i det utvidgade campuset på Brändö år 2014.

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, huvudman för Yrkeshögskolan Novia, beslöt idag att utbildningsprogrammet i scenkonst stannar i Vasa och flyttar in till nya campuset i Brändö som planeras stå klart 2014. På campuset i Brändö planeras också Novias utbildning inom social- och hälsovård att flytta in, vägg i vägg med teknikutbildningen som redan finns på Brändö.

"Utbildningsprogrammet för scenkonst är idag en välfungerande och framgångsrik utbildning. Till det har såväl lärare och studerande, som olika samarbetsparter bidragit. Den självklara målsättningen är att utbildningen också i framtiden skall hålla samma höga kvalitet som idag. Vi har bedömt att det beslutet som togs idag ger de bästa förutsättningarna. Styrelsen betonar i sitt beslut också vikten av att stärka samarbetet mellan scenkonsten och kulturutbildningarna i Jakobstad", konstarar rektor Örjan Andersson.

Huvudargumenten för en flytt till Jakobstad var att skapa ett internt samarbete med andra kulturutbildningar, samt att sänka hyreskostnaderna för att i stället ha mer resurser för undervisning. Argumenten för att fortsätta i Vasa var huvudsakligen närheten till teatrarna och övrigt väletablerat externt samarbete.

"Att fortsätta i de utrymmen vi har idag är inte ett alternativ bl a på grund av de höga kostnaderna. Inom högskolan har vi under hela processen haft en konstruktiv diskussion och jag tror att alla sidor av saken har ventilerats. Alla har varit överens om att slå vakt om utbildningens höga kvalitet, men bedömningarna av hur det bäst åstadkoms har gått isär.", berättar Andersson.

"I campuset på Brändö kan vi få in alla utrymmen under samma tak. I campus Allegro i Jakobstad skulle däremot scenkonsten inte ha rymts i sin helhet, vilket man trodde när diskussionerna inleddes. Både kvalitetsmässigt och ekonomiskt gjorde detta Jakobstadsalternativet mindre intressant", fortsätter Andersson.

"Vi är glada över att Wasa Teater så tydligt sagt att man vill fördjupa samarbetet med scenkonsten. Det ser vi fram emot. Vi kommer nu också att satsa på att stärka samarbetet mellan Jakobstad och Vasa och scenkonsten kommer säkert att synas i Campus Allegro med gästspel och gemensamma projekt" säger enhetschef Bettina Backström-Widjeskog.

Gemensam ansökan pågår fram till 12.4.2011. Utbildningsprogrammet scenkonst har 15 nybörjarplatser i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Gå till "Pressmeddelanden"