25.3.2011

Novias utbildningsprogram för kulturproducentskap fortsätter i Helsingfors

Yrkeshögskolan Novia anhöll ifjol hos undervisnings- och kulturministeriet om koncession för att få ge examensinriktad ungdomsutbildning i Helsingfors. I gengäld hade man varit beredd att avstå koncessionen för Esbo. Anhållan avslogs av ministeriet, därför har Novia varit tvungen att se sig om efter andra lösningar.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, huvudman för Yrkeshögskolan Novia, beslöt vid sitt styrelsemöte idag 25.3.2011 att kulturproducentutbildningen tillsvidare fortsätter i Helsingfors.

"Det avgörande var att  vi via statssekreterare Marcus Rantala fick klartecken från undervisnings- och kulturministeriet att fortsätta i Helsingfors för att på sikt hitta en hållbar lösning. Det här välkomnar vi eftersom vi hela tiden ansett att Helsingfors är den bästa miljön för just denna utbildning", förklarar rektor Örjan Andersson.

"Med personalen har vi redan tidigare kommit överens om att utreda hur utbildningen kan förverkligas som så kallad vuxenutbildning. I stort sett kan utbildningen då fortsätta som idag, men det tillkommer ett krav på att sökande skall ha två års allmän arbetserfarenhet. En eventuell förändring kan i så fall sannolikt bli aktuell för de som antas till studier 2013, men det är något som ännu bör utredas närmare", fortsätter rektor Örjan Andersson.

Som bäst pågår ansökan till Yrkeshögskolan Novias kulturproducentutbildning. De som blir antagna i år börjar studera i normal ordning i Helsingfors på hösten 2011.

Gemensam ansökan pågår fram till 12.4.2011. Utbildningsprogrammet kulturproducentskap har 16 nybörjarplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Gå till "Pressmeddelanden"