20.1.2011

Novia startar ny utbildning till internationell ingenjör - The Switch välkomnar utbildningen till V

I dag finns Nordens största energikluster i Vasa. Energiklustrets företag utvecklar energieffektiva lösningar för världsmarknaden och det nya utbildningsprogrammet Environmental Engineering vid Yrkeshögskolan Novia har en given plats i det regionala näringslivet.

Det finns ett uttalat stöd från Vasaregionens internationella näringsliv för ett engelskspråkigt ingenjörsprogram inom energiteknik. Den internationella karaktären inom området betonas och efterfrågan på arbetsmarknaden finns i nuläget. Det finns många fördelar med Vasa, här finns både energiklustret, många högskolor och en internationell atmosfär.

Toppkompetens inom vindkraft finns på The Switch. Ekonomidirektör och vice vd Dag Sandås säger att det är svårt att anställa personal med erfarenhet av vindkraft. Vi har anställt personal från närliggande områden och personer som vet hur man styr växande globala företag. Det är bra för regionen att utbildningen kom till Vasa och att utbildningsspråket på programmet Environmental Engineering är engelska med tanke på att marknaden är global och tillväxten inom energiklustret finns i Asien. Tillväxten finns närmast i Kina, Indien och Korea", säger Dag Sandås.

Nära samarbete med The Switch kan de nya studerande som inleder studier ha genom att göra sin praktik på företaget och skriva sina lärdomsprov (slutarbeten) tillsammans med företaget. The Switch stöder tanken på att inleda samarbete med studerande i ett tidigt skede av studierna, The Switch har bl a tätt samarbete med tekniska högskolan i Villmanstrand där bolaget har en fabrik för generatorer. Flera utexaminerade doktorer har anställts i bolaget.

Hösten 2011 inleds det nya fyraåriga utbildningsprogrammet vid Yrkeshögskolan Novia med plats för 20 studerande. Utbildningen fokuserar i huvudsak på miljö- och energiområdena. "Målet är att utbilda ingenjörer som har en helhetssyn på miljö- och energifrågor och som kan beakta både ekonomiska-,  juridiska- och samhälleliga aspekter. Vi ser globalt en trend inom energiteknik där finsk teknologi har starka förutsättningar på den globala marknaden", säger rektor Örjan Andersson.

Ansökningstiden till det nya utbildningsprogrammet har startat och pågår fram till 15.2.2011. Marknadsföringen av det nya programmet startade hösten 2010 efter att Undervisnings- och kulturministeriet godkände Novias planer att påbörja det nya programmet Environmental Engineering vid Novias enhet för teknik på Brändö i Vasa.

Environmental Engineering kombinerad med den DI-utbildning inom energiteknik som Åbo Akademi skall starta i Vasa hösten 2011 tillsammans med Yrkeshögskolan Novia, svarar båda ypperligt på de behov av utveckling som näringslivet har fört fram, avslutar Dag Sandås.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Kim Westerlund, mobil 0500 564 299

Gå till "Pressmeddelanden"