21.1.2019

Novia samarbetar med Axxell för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studera

novia 20160912 009 vari

Yrkeshögskolan Novia och Axxell har ingått ett samarbete för att Axxells studerande redan i sina studier vid Axxell skall kunna avlägga yrkeshögskolestudier och den vägen förbättra sina möjligheter att få en studieplats vid Novia.

Samarbetet innebär att det för Axxells studerande finns modeller på färdiga studiestigar beroende på vad det är man vill fortsätta studera vid Novia. Studierna vid Öppna YH avläggs i slutet av studierna vid Axxell och studerande kan sedan anhålla om fortsatta studier direkt vid Novia utan urvalsprov. Förutsättningen för detta är att samtliga 30 studiepoäng är avlagda med godkänt vitsord och studerande har ett examensbetyg från Axxell.

För följande av Novias utbildningar vid campus Raseborg och Åbo finns färdiga ”paket” utarbetade för hur Axxells studerande kan avlägga YH-studier:

Campus Raseborg
• Byggmästare (YH) / Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
• Agrolog (YH)
• Skogsbruksingenjör (YH)

Campus Åbo
• Sjukskötare (YH) / Hälsovårdare (YH)
• Tradenom (YH)
• Sjökapten (YH)

En grundexamen ger alltid behörighet att söka vidare till studier vid yrkeshögskola eller universitet. En studerande som avlagt grundexamen i Axxell har behörighet att söka och bli antagen i den gemensamma ansökan till högskolestudier. Avtalet mellan Novia och Axxell innebär en möjlighet för de studerande att få en studieplats vid Novia.

För Axxell är det viktigt att kunna stöda de studerande inför vidare studier. Vid den utvärdering som utförs i slutskedet av studierna har över 30 % av de studerande uppgett att de har planer på att fortsätta studera efter avslutade studier vid Axxell.

Mera information ger
Yrkeshögskolan Novia, Chef för studerandeservice, Thomas Böckelman,  tfn 044 762 3600
Axxell, Rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345

Gå till "Pressmeddelanden"