27.1.2017

Novia och ÅA marknadsförs på universitet- och yrkeshögskoledag i Vasa 27.1

CJ0B1473

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam universitet- och yrkeshögskoledag i Vasa fredag 27.1. UniYH-dagen ger studiehandledare, abiturienter och andra stadiets elever möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid de båda högskolorna.

Under UniYH-dagen marknadsförs Novias och Åbo Akademis utbildningsutbud 2017 genom utbildningsspecifika presentationer och rundvandringar. Besökarna kan även träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningsområden som finns representerade under dagen.

Evenemanget hålls både vid Åbo Akademi och Novia, i både Alere och Technobothnia.

Presentationer hålls kl. 10-14 och över 700 elever från olika gymnasier och andra stadiets utbildningar är anmälda. Besökarna kommer från 15 olika skolor i regionen. I den nya fastigheten Alere som erbjuder utbildning inom social- och hälsovård ordnas rundvandringar för besökarna. I Technobothnia ordnas rundvandringar och besökarna provköra robotar i maskintekniklaboratoriet, delta i energitekniklaborationer och uppleva automationsteknikens mångfald på nära håll.

Dagen inleds med allmänna presentationer om de båda högskolorna Novia och ÅA, därefter har eleverna på förhand valt vilka utbildningsspecifika presentationer som de vill delta i.

Ansökningstid till examensinriktade studier pågår under tiden 15.3-5.4.  Novias utbildningsutbud 2017 >

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"