10.1.2013

Novia marknadsförs på universitets- och yrkeshögskoledag i Vasa

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam markandsföringsdag i Vasa.

På tillfället har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa studierådgivare, lärare, ämnesrepresentanter och studerande inom de olika utbildningsområden som finns med på mässan.

Mässan är öppen fredag 11.1 kl. 10-14.30 och hålls vid ÅA i Vasa.

Det pågår ämnesvisa presentationer under dagen. Allmän presentation om Yrkeshögskolan Novia kan åhöras då programmet börjar och utbildningsutbudet 2013 presenteras under hela dagen.

Ansökningstid till utbildningsprogram på svenska 4.3-3.4.2013
Ansökningstiden till utbildningsprogram på engelska pågår fram till 12.2013

För ytterligare information vänligen kontakta marknadsföringskoordinator Hanna Holmström,
tfn 044 780 5144.

Gå till "Pressmeddelanden"