19.1.2011

Novia marknadsförs på universitets- och yrkeshögskoledag i Åbo

Yrkeshögskolan Novia har tillsammans med Åbo Akademi under flera år gemensamt ordnat välbesökta ABI-mässor i Åbo.

På detta mässtillfälle har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid Novia och Åbo Akademi. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa studierådgivare, lärare, ämnesrepresentanter och studerande inom de olika utbildningsområden som finns med på mässan.

Mässan är öppen fredag 21.1 kl. 10-14 och hålls vid ICT-huset i Åbo.

Det pågår ämnesvisa presentationer under dagen i auditorierna Alpha, Beta och Gamma.  Allmän presentation om Yrkeshögskolan Novia kan åhöras då programmet börjar och utbildningsutbudet 2011 presenteras under dagen.

Ansökningstid till utbildningsprogram på svenska 7.3-12.4.2011
Ansökningstiden till utbildningsprogram på engelska pågår fram till 15.2.2011.

Programmet hittar du här.

 

Gå till "Pressmeddelanden"