4.5.2011

Novia går med i EduNet - ett nätverk inom automation och elektroteknik

Syftet med att vara med i nätverket är att tillsammans inom nätverkssamarbetet kunna reagera på globala trender inom teknikområdet och utveckling inom automation och elektroteknik.

International Education Network, EduNet grundades 2007 på initiativ av Phoenix Contact för att stödja teknisk utbildning. Yrkeshögskolan Novias enhet i Raseborg är den första finländska utbildningsenheten som går med i nätverket. Idag finns medlemmar med från bl a Belgien, Irland, Kina, Litauen, Singapore, Spanien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

"Jag ser många fördelar med samarbetet. Via nätverket får Novia tillgång till ett brett internationellt kontaktnät till andra utbildningar inom automationsteknik. Phoenix Contact förser utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT med modern utrustning inom automationsteknik. Inom nätverket sker också ett utbyte av kunskap mellan nätverkets medlemmar. Phoenix Contact utbildar utbildningsprogrammets personal och informerar om nya tekniska innovationer", berättar avdelningschef Kim Roos

"Jag är stolt över att få presentera YrkeshögskolanNovia som ny medlem i EduNet. Phoenix Contact erbjuder samarbete i olika former för läroinrättningar varav EduNet är ett lysande exempel på ett fungerande internationellt nätverk. Dagens studerande är morgondagens proffs inom industrin. Vårt mål är att hjälpa läroinrättningar att utbilda studeranden inom el- och automationsbranschen. Vi erbjuder konkreta lösningar inom olika teknologier som kan tillämpas vid utbildningen och hjälper studeranden att snabbt etablera sig ute i arbetslivet.", berättar försäljningschef Hans Lindström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef Kim Roos, utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT i Raseborg, tfn 044 762 3770
Phoenix Contact Oy, försäljningschef Hans Lindström, tfn 0400 452 965

 

Gå till "Pressmeddelanden"