6.4.2017

Många vill studera vid Yrkeshögskolan Novia

IMG 3022 copy

Ansökningstiden för den som vill studera vid yrkeshögskola eller universitet i höst Campus Allegro i Jakobstad
gick ut 5.4. Totala antalet inkomna ansökningar till Yrkeshögskolan Novia från de båda ansökningsperioderna för både främmande språk och utbildning på svenska är totalt 3678 ansökningar. Antalet förstahandssökande är 1479 sökande till 868 nybörjarplatser. Totalt  har Novia 2486 unika sökanden.

”Inom Novia ligger vi ungefär på samma nivå som tidigare år om man beaktar variationer i antalet utbildningar som bjudits ut. Det som är glädjande är att antalet förstahandssökande till dagstudier på svenska har ökat med 10 %. Däremot har antalet sökande till utbildning på engelska gått ner. Det här var också att vänta på grund av införande av terminsavgifter", konstaterar rektor Örjan Andersson.

Populära utbildningar ortsvis

I Vasa är barnmorska, estenom, hälsovårdare, ingenjör inom både maskin- och produktionsteknik samt el- och automation efterfrågade utbildningar. Även sökande till högre YH inom social och hälsovård har ökat jämfört med tidigare år. I Åbo är socionom, hälsovårdare och sjökapten (flerform) populära. I Raseborg har utbildningarna ungefär samma antal sökande som i fjol. I Jakobstad hade utbildningarna inom musik och grafisk design många sökande. Scenkonstutbildningen som första gången hade antagning till Jakobstad uppvisar ett positivt resultat.

Till utbildningarna barnmorska (YH), formgivning (YH) grafisk design, hälsovårdare (YH), estenom (YH) och musiker (YH) är konkurrensen om en studieplats hårdast, dessa utbildningar har flest förstahandssökande.

Sökande kallas till urvalsprov som hålls i slutet på maj och i början av juni och resultatet av antagningen meddelas sökande senast 30.6. Sökande som antagits som studerande, bör meddela om mottagande av studieplats senast 14.7 kl. 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Enheten i Vasa, enhetschef Tony Pellfolk, mobil 044 780 5200
Enheten i ÅboRaseborg, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251
Enheten i Jakobstad, enhetschef Sören Lillkung, mobil 044 780 5800 

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"