2.7.2010

Lena Smeds-Furu vald till vicedirektör för Centret för livslångt lärande

Ekon.mag. Lena Smeds-Furu har valts till vicedirektör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) är en gemensam fristående institution, med uppgift att i samarbete med akademin och yrkeshögskolans verksamhetsenheter ansvara för och utveckla vuxenutbildningen vid de två högskolorna.

Vicedirektören skall leda och utveckla samt ha helhetsansvaret för fortbildningsverksamheten vid CLL:s enhet inom Yrkeshögskolan Novia.

Smeds-Furu har lång erfarenhet från näringslivet. Smeds-Furu kommer från Oy KWH Mirka Ab där hon har arbetat som Chief Marketing Officer. Lena Smeds-Furu inleder sitt arbete som vicedirektör i september 2010.

 


Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

 

Gå till "Pressmeddelanden"