16.3.2017

Lansering av NoviaBIM-Room, en digital plattform för den nya generationen studerande vid Novia

IMG 3172 copy

Yrkeshögskolan Novias långsiktiga samarbete kring spetskompetenser med ledande konsultbyråer inom byggnads- och samhällsteknik bär frukt och fortsätter intensivt på ny nivå vialanseringen av NoviaBIM-room. Novia får en ny och större inlärningsmiljö med det senaste inom Building Information Modeling, BIM som är en process och helt nytt sätt att arbeta som handlar om att skapa och använda 3D-modeller för att kommunicera hur byggnader, infrastruktur, energi och VVS planeras, projekteras, byggs och förvaltas. Utvidgningen sponsoreras av Ramboll.

"I och med BIM, kunde man säga att byggandet överlag i Norden nu äntligen tar steget där ”byggbranschen goes Rovio & Supercell-generation”. BIM-Room i Raseborg är nästa steg i den utvecklingen för Novia, våra studerande och våra samarbetsföretag", säger avdelningschef Mats Lindholm vid Novia i Raseborg.

Ramboll Finland Oy och Yrkeshögskolan Novia började redan för tio år sedan aktivt samarbeta i utbildningsfrågor i form av ett strategiskt partnerskap. Inom samarbetet har bl.a. ett tiotal examensarbeten skrivits, varav många handlat om just BIM.

"2013 intensifierades samarbetet med Novia, speciellt inom utvecklandet av det digitala BIM-kunnandet, som då antogs vara följande megatrend i branschen. Ett antagande vi idag kan säga att träffade mitt i prick. Under dessa år har flera ledande BIM-experter från Ramboll undervisat byggstuderande i Raseborg. Tack vare sitt BIM-kunnande i internationella projekt utsågs Novia-alumnen, byggnadsingenjören Max Levander på Ramboll, till årets unga konsult 2015 i Finland av SKOL ry - konsultföretagens branschförbund i Finland. Det är med glädje vi nu bidrar med att föra samarbetet till följande nivå med den gemensamma satsningen på NoviaBIM-Room", säger teknisk direktör Mikko Leppänen från Ramboll.

"Utrustningen som idag invigs stöder aktivt studerande att uppnå de kompetenser som större ingenjörsbyråer har behov av", berättar Lindholm.

Virtuell teknologi såsom Virtual Reality och Mixed Reality i kombination med BIM tillför nya möjligheter i ingenjörens arbete. Företagen testar nu tekniken i pilotprojekt. Tack vare Rambollsamarbetet och Novias BIM-Room kommer byggstuderande i Raseborg att redan i år kunna ta del av möjligheterna som BIM med VR- och MR-teknologi medför. Exempel ser vi i de examensarbeten som behandlas på presskonferensen idag. Teknologin presenteras av Oskar Lindström, snart färdig byggingenjör från Novia i Raseborg och byggingenjörsstuderande Mila Viksilä från yrkeshögskolan Metropolia.

I april håller byggutbildningen i Raseborg, via Öppna yrkeshögskolan, en BIM-kurs i vilken man använder programvaran Autodesk Revit. Kursen är öppen för alla, och mer information om kursen hittas här.

Revit är ytterligare en BIM-programvara utöver de vi tidigare haft i undervisningen, säger Lindström som numera jobbar på Ramboll och har erfarenhet av hur programmet används från sina företagsförlagda studier på Rambolls Stockholmskontor.

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef Mats Lindholm, tfn 044 762 3760
Ramboll Finland Oy, teknisk direktör Mikko Leppänen, tfn 0400 425 914

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"