20.3.2017

Lägsta arbetslösheten för utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia

LL 20130523 novia 11

De utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia klarar sig bra i arbetslivet, visar utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. Ett år efter examen uppvisar Novias utexaminerade år 2014 en arbetslöshetsgrad på endast 4,3 %, vilket är den lägsta arbetslöshetsgraden bland alla yrkeshögskolor i Finland. Medeltalet av arbetslöshetsgraden vid alla finländska yrkeshögskolor var 9,1 %.

De färskaste sysselsättningssiffrorna för utexaminerade från yrkeshögskolorna (2014) visar den lägsta arbetslösheten för utexaminerade från Novia, ett år efter examen. När medeltalet i landet är 9,1 % arbetslösa så är motsvarande siffra för Novia endast 4,3 %.

Novia utmärker sig speciellt inom sina stora utbildningsområden. För utexaminerade inom social- och hälsovård var arbetslösheten 0,0 % för Novias del, att jämföra med 4,7 % i landet som helhet. Inom teknikområdet var arbetslösheten för Novia 2,1 % medan den var 10 % i landet.

Arbetslösheten för utexaminerade från Novia var också lägre än den för utexaminerade från landets alla universitet.

”Naturligtvis är vi väldigt glada och stolta över de fina siffrorna. Vi tar det här som ett tecken på att vi har god utbildning och att vi lyckats möta de behov som finns inom arbetslivet”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Ansökan till examensinriktade dag- och flerformsstudier pågår 15.3-5.4.

Iltalehti var först med nyheten 14.3.

För mera information:
Rektor Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 527 2286

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"