12.4.2011

Joel Björklund utexaminerad från Novia premierades när yrkeshögskolorna valde bästa lärdomsprov 2010I den riksomfattande Thesistävlingen, som är en tävling för studerande i landets yrkeshögskolor, deltog 185 lärdomsprov, årligen görs ca 20 000 lärdomsprov i landet. Deltagarna i Thesis representerade alla yrkeshögskolor och utbildningsområden i landet. Teknikstuderande Joel Björklund som har studerat på utbildningsprogrammet byggnadsteknik i Vasa har tilldelats ett stipendium på 1000 euro för sitt examensarbete " Utveckling av våtrums- och balkongmoduler för trähusproduktion inom serien teknik och kommunikation".

"Beställare av examensarbetet var Woodpoint - träbranschens utvecklingscenter. Det huvudsakliga syftet med mitt ingenjörsarbete har varit att tillsammans med flera trähusfabrikanter i Österbotten utveckla förtillverkade våtrums- och balkongmoduler, som kan användas vid fabrikanternas trähusproduktion. Projektet är en del av ett större utvecklingsprogram, vars syfte är att öka trähusfabrikanternas konkurrenskraft på marknaden. De förtillverkade modulerna, som lämpar sig bäst för element- eller volymhusbyggande, tillverkas av moderna kompositmaterial. Speciellt i våtutrymmen är dessa moderna konstruktionsmaterial tänkta att ersätta traditionella, cementbaserade material. Examensarbetet kan anses som lyckat, även om modulerna måste vidareutvecklas för att verkligen kunna ersätta traditionella byggnadsmetoder", berättar Joel Björklund.

"Technobothnia-laboratoriet på Brändö i Vasa har använts vid testningen och det är frågan om utvecklingen av en helt ny produkt för träelementindustrin. Det finns inga motsvarigheter på marknaden", berättar Allan Andersson som är programansvarig lektor på byggnadsteknik i Vasa.

Från Yrkeshögskolan Novia bedömde handledarna Allan Andersson och Anders Borg att Joel Björklunds lärdomsprov "Utveckling av våtrums- och balkongmoduler för trähusproduktion" var mycket välgjort, det visade att han är bevandrad i ämnet (kompositmaterial), samt att han ser problem och begränsningar i utvecklingsprojektet. Han skriver och förklarar begripligt och förankrar sina påståenden i känd forskningsbaserad kunskap. Nyttan och användbarheten av arbetet framträder för en person med ett viss mått av teknisk skolning.

Juryns motivering till premieringen är att i lärdomsprovet har skribenten framgångsrikt undersökt olika kompositmaterial och beståndsdelar. Lärdomsprovet innehåller också en rad laboratorietester. Skribenten har även gjort program för dimensionering av balkongkonstruktioner och monteringsanvisningar för olika situationer. Den teoretiska och praktiska delen av arbetet är välbalanserad och de olika delarna stöder varandra väl.

I Thesistävlingen inom området teknik och kommunikation deltog 26 lärdomsprov och av dessa var 4 inom högre YH. Läs mera om tävlingen på webbadressen  http://www.arene.fi/ajankohtaista.asp?id=5301

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Björklund, tfn 050 341 0190 (i Terjärv)
Programansvarig lektor på byggnadsteknik Allan Andersson, tfn 050 376 4649
Thesis skolningsplanerare Kaarina Närhi, tfn 010 2722 880

Gå till "Pressmeddelanden"