3.9.2010

Festtal, europaparlamentariker Carl Haglund

Festtal
Carl Haglund
Novias inskription 3.9.2010

Bästa vänner,

låt mig inledningsvis säga att det är trevligt att vara här med er idag. Det är speciellt trevligt eftersom det gått exakt ett decennium sedan jag senast talade på en inskription inom den här organisationen. Närmare bestämt handlade det om dåvarande Yrkeshögskolan Sydväst och dess inskription i Ekenäs. I egenskap av generalsekreterare framförde jag studentföreningen STOP:s hälsning. Som känt är Sydväst idag en del av Novia och STOP en del av Novium.

För er som nu har inlett era studier vid en högskola har hösten säkert fört med sig mycket nytt. Studietiden är en intressant och viktig tid i livet. En tid som det gäller att ta vara på. Studietiden handlar som känt främst om att inlärning - vi finländare har förmånen att kostnadsfritt studera vid högklassiga universitet och högskolor. Det här är något som vi kan vara stolta över. I europeiska sammanhang är vårt land känt för sin höga utbildningsnivå. Det här är en konkurrensfaktor för Finland - en faktor som det gäller att hålla fast vid. Jag vill gärna passa på att gratulera alla er som valt att studera vid en högskola. Det är helt säkert välinvesterad tid - tid som ni investerar i er egen framtid.

Tidningen Newsweek gjorde i sitt augustinummer är uppmärksammad mätning där man tog fram vilket som är det bästa landet i världen. Segern gick till Finland. Också om resultatet har väckt debatt så talar undersökningen sitt klara språk - Finland är ett bra land att bo i. Vårt lands främsta framgångsfaktor var just utbildningen. På Europeiska nivå går mycket energi idag åt till att fundera på livet efter den ekonomiska krisen. Inom den Europeiska unionen har man enats om en framtidsstrategi som kallas Europa 2020. Siktet är alltså satt på år 2020 och målet är att vi européer skall må bra också om tio år. Då den globala ekonomiska tyngdpunkten allt mera förskjutits mot främst Asien krävs det nya tag i Europa för att vi ska klara oss - för att upprätthålla vår välfärd krävs framgångar inom det ekonomiska området. Här återkommer vi till utbildningen. Det är nämligen forskning, utbildning, utveckling och innovation som är nyckelorden i EU:s strategi till framgång. Här har Finland på många sätt en ledande roll och den positionen skall vi utveckla.

The rector addressed our exchange students with a few words in English. As I happen to be a man of the European Union allow me to remind you of the possibilities our union offers for young adults to both study and work in another EU-country. Exchange studies are today a common part of many people's exam. Studying abroad gives you perspective and new insights. It is also a possibility for cultures to meet - this is one of the strengths with the European Union. After one has finished his or her studies working abroad can be an attractive alternative and as you know the entire EU job market is wide open for you. I can say from my own experiences that both studying and working abroad gives you more that you could ever imagine.

Men bästa vänner, tillbaka till studietiden. Studietiden handlar som känt om mycket annat än nötande av skolbänken. Studerandekåren och studentföreningarna har en viktig roll inom högskolevärlden som intressebevakare och som sociala samlingspunkter. Om man bara har intresse och energi så är det garanterat både roligt och nyttigt att engagera sig i studerandekåren eller någon av studentföreningarna här vid Novia. Här skaffar man sig erfarenhet av att sköta om gemensamma angelägenheter, här knyter man kontakter och träffar vänner.

I dagens studieliv då unga pressas att genomföra sina studier så fort som möjligt. Då kostnadsnivån i samhället dessutom tenderar att stiga är det färska regeringsbeslutet att inte indexbinda studiestödet olyckligt. De bidrag och stöd som Folkpensionsanstalten beviljar är i regel indexbundna. Studiestödet har varit ett undantag och då den här regeringen inledde sitt arbete sackade studiestödet och dess bostadstillägg efter ordentligt. Man gick sedan in för det enda rätt och justerade studiestödet genom en ordentlig nivåhöjning. Ett fortsatt led i det här arbetet skulle ha varit att indexbinda stödet så att man inte på nytt skulle finna sig i en situation där studiestödet trillat av kostnadsutvecklingen. Minister Stefan Wallin, som ansvarar för studiestödsfrågor, gjorde förslaget om att indexbinda studiestödet då regeringen möttes till budgetförhandlingar för några veckor sedan. Förslaget vann dock inte understöd bland de övriga regeringspartierna. Det här är trist och visar att en del partier är studerandes bästa vän bara under valkampanjerna. Ett studiestöd, som är på en saklig nivå, är nämligen en garant för studerandes utkomst och det möjliggör i förlängningen också engagemang i till exempel studerandeaktiviteter. Idag ser vi en trend där många studerande måste jobba vid sidan av studierna för att klara livhanken. Då vill tiden för att hinna med studentaktivitet och studier bli lidande.

Det här med tidsanvändningen och studietiderna kan vara en knepig balansgång. Jag inser att jag inte nödvändigtvis gör mig populär bland lärarkåren då jag säger att det inte alltid är klokt att studera fort - för fort. Inom många områden är en nyutexaminerad ung person inte speciellt attraktiv på arbetsmarknaden, om personen i fråga har spurtat genom studierna på säg tre-fyra år, utan att ha hunnit engagera sig i arbets- eller studielivet. En nyutexaminerad med meriter från studentlivet och arbetserfarenhet i bakfickan kan trots fem-sexåriga studier vara betydligt attraktivare. Jag nämnde arbetserfarenhet. Och visst är den bra också om tiden inte alltid vill räcka till för alla ens intressen. Att ta vara på alla praktikmöjligheter, sommarjobbserbjudanden etc. är definitivt värt mödan. Dessa erfarenheter kombinerade med de högklassiga studier som Novia erbjuder är guldvärda. Den här balansgången jag var inne på bör dock avslutas med en examen. Att lämna studierna på hälft är sällan någon framgångsfaktor!

Bästa vänner, bästa studerande här vid Novia. Låt mig ännu gratulera er till det goda valet att studera vid en av våra högklassiga svenskspråkiga högskolor i Finland. Ni har gjort ett gott val och jag är säker på att det skall bli ett intressant och framgångsrikt läsår för er här vid Yrkeshögskolan Novia.

Tack ska ni ha!

 

Gå till "Pressmeddelanden"