20.3.2019

Fest då Novias och VAMKs första grupp vårdare med behörighet att förskriva läkemedel får sina intyg

Novia Janica re 6098

De första vårdstuderandena vid Yrkeshögskolan Novia och VAMK med behörighet att förskriva läkemedel får sina intyg på Alere på onsdag. Den unika utbildningen inleddes i januari 2018.

Vasa sjukvårdsdistrikt är både beställare och den part som betalar för den gemensamma utbildningen vid de två yrkeshögskolorna. I och med utbildningen får distriktet nu tillgång till sjukskötare med specialkompetens att skriva ut antibiotika och andra receptbelagda läkemedel enligt en begränsad nationell lista, exempelvis på distriktets hälsovårdscentraler och samjour.

Då utbildningen startade i januari 2018 antogs 16 svenskspråkiga och 13 finskspråkiga studerande, alla med flerårig arbetserfarenhet från fältet.  

Under sina studier har gruppen läst farmakologi som ordnats av Kuopio universitet, och de har även fått lära sig att kliniskt undersöka patienter för att ställa diagnos. Utbildningen omfattade 45 studiepoäng varpå de ansöker om erhållen specialkompetens hos Valvira.

Nu är det dags för gruppen att få sina intyg.

Pressen är välkommen att delta vid festtillfället som hålls på Yrkeshögskolan Novia, Alere, auditorium Florence 20.3, kl. 13.00.

Just nu pågår en ansökan för en likadan utbildning som startar hösten 2019. Ansökningen pågår fram till 18 april 2019.
https://www.novia.fi/sjukskotarens-foreskrivningsratt-45-sp/

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, Tf. vicedirektör Centret för Livslångt Lärande, Åsa Nyberg-Sundqvist, 044 780 5300

 

Program 20.3

Kl. 13.15  Välkommen, Utbildningsansvarig Regina Nurmi, Vamk och Tf. enhetschef Eva Matintupa, Yrkeshögskolan Novia

Kl. 13.30 Erfarenheter och praxis av begränsad förskrivningsrätt inom samarbetsområdet för primärvården i Korsholm  och Vörå, Anne Karlsson, sjukskötare med kompetens för läkemedelsförskrivning, Gunilla Jusslin, ledande skötare

Kl. 14.00 Arbetsgivarens syn på de studerandes kommande arbete och roll inom  social- och hälsovård, Chefsöverskötare Arja Tuomaala, Vasa sjukvårdsdistrikt

Kl. 14.30 Ordet fritt

Kl. 14.45 Utdelning av intyg

Gå till "Pressmeddelanden"